Kommentaren

Helhedsplan og bagmænd

Betragtninger om politiske baggrunde

tekst og foto af Ole Vad Odgaard

Hvor kommer idéen til helhedsplan fra, hvorfor taler ”Programbestyrelsen” i deres rapport kun om almene boligområder som mål for helhedsplan og hvorfor skal der kapitalinteresser med ind i almene boligområder?

Hvorfor skal boligforeningen sælge velbeliggende byggejord for at finansiere nedrivninger og andre aktiviteter, som er i modstrid med boligforeningens formål?

Hvorfor skal 576 gode almene boliger enten nedrives, sælges eller ombygges til andre formål?
Hvorfor skal børneinstitutioner nedrives og (måske) opbygges et andet sted?

Hvordan kan der udstedes tryghedsgaranti for en almen bolig i området, når  antallet af almene boliger skal nedbringes fra 90 % til 30 %?

Arkitekten
Arkitekten bag helhedsplanen er regeringen. Indenrigs- og sundhedsministeriet har på sin hjemmeside udtrykt sig sådan:

”Der er i alt ca. 750 almene boligorganisationer med i alt ca. 7.700 afdelinger, som drives på et nonprofit grundlag. Der er i alt ca. 550.000 almene boliger, hvilket svarer til ca. 20 pct. af den samlede boligmasse.”

At udleje boliger på nonprofit grundlag er jo helt forkert set med regeringens øjne, derfor skal kapitalinteresser ind i almene boligområder for at overtage den nye forretning, som skabes med helhedsplanen, et gæt på den nye forretning i Gellerup og Toveshøj er, at der bliver salær på ejendomshandler og private fortjenester ved udleje af boliger og erhvervsejendomme.

BILD0552Programbestyrelsen
Klip fra nyidanmark.dk udgivet af integrationsministeriet.
”Som led i implementeringen af Strategi mod ghettoisering nedsatte regeringen en programbestyrelse for perioden 2004 – 2008 for at skabe konstruktive rammer for en dialog mellem alle aktører og gennemføre strategiens konkrete initiativer.”

Programbestyrelsen skulle så understøtte regeringspåstanden om ghettodannelse i Danmark, det blev så grebet an som undersøgelse af beboere i bebyggelser af almene boliger (nonprofit boliger!) landet over.

Der blev endelig udfærdiget anbefalinger til boligorganisationer, kommunalbestyrelser og sågar til regeringen (selv om regeringen jo allerede vidste, hvad regeringen ville opnå med Programbestyrelsens arbejde, dengang da regeringen nedsatte Programbestyrelsen!).

Programbestyrelsens anbefalinger til boligorganisationerne:
”Boligorganisationerne bør vise vilje til også at anvende mere radikale metoder – for eksempel at omdanne de udsatte boligkvarterer ved introduktion af erhverv, uddannelsesinstitutioner eller kultur i området eller ved at fjerne eller sælge nogle af boligerne.

Det kan være en udfordring at overbevise beboerne om, at også mere radikale tilgange kan være nødvendige. Men hvis boligorganisationerne vil gøre sig forhåbninger om at stabilisere eller ændre situationen i de udsatte boligområder, kan det flere steder være nødvendigt med radikale forandringer.

Man kan ikke beordre demokratiske organer til at gå i takt. Omvendt har sammenhængende boligområder brug for sammenhængende beslutninger. Programbestyrelsen har en række anbefalinger til Boligorganisationerne”
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt