Download zipfil med tekst/foto


Layout en magasinside

Du skal layoute en forside + (mindst) en indholdsside.
Læs mere her: http://skraeppebladet.dk/redaktionen/layout/

Download zip-fil med tekster + fotos
Download zip-fil med tekster + fotos
http://skraeppebladet.dk/download/materiale-til-layout.zip (40 MB)

Vælg mellem de følgende fem typiske indholdssider.
Antal fotos der er plads til i layout afgøres af dig som layouter.
Lav en pdf med dit layoutforslag og send til layout@skraeppebladet.dk sammen med dit navn og en lille beskrivelse af dine tanker om layoutet. Indsend senest 1. juli 2013.

Artikel:
“Et sidste farvel til Nordgårdskolen”
– artikeltekst (.doc)
– tre fotos (.jpg)
– dokument med billedtrekster
Udgivet i nr. 3 april 2013, side 5
Webudgave: http://skraeppebladet.dk/blad/2013-03/artikler/et-sidste-farvel-til-nordgardskolen/
Hent hele bladet: http://skraeppebladet.dk/pdf/2013-03.pdf

Afdelingsmøde-referat:
“Overraskende stort fremmøde på Bronzealdervænget”
– artikeltekst med tekst til faktaboks nederst (.docx)
– to fotos (.jpg)
Udgivet i nr. 8 oktober 2012, side 22
Webudgave: http://skraeppebladet.dk/blad/2012-08/afdelingerne/afd-19-overraskende-stort-fremmode-pa-bronzealdervaenget/
Hent hele bladet: http://skraeppebladet.dk/pdf/2012-08.pdf

Afdelingsmøde-indkaldelse
“Ordinære afdelingsmøder i foråret 2013”
– tekst (.docx)
– indkaldelseslogo (klokke) skal udgå og fornyes
Udgivet første gang i nr. 2 marts 2013 side 17. Gentaget i nr. 3 april 2013 s. 15
Webudgave: http://skraeppebladet.dk/blad/2013-02/foreningen/ordinaere-afdelingsmoder-i-foraret-2013/
Hent hele bladet: http://skraeppebladet.dk/pdf/2013-02.pdf

Fotoreportage
“Fritidsforeningens sommerudflugt”
– tekst (.docx)
– fire fotos (.jpg)
Udgivet i nr. 8 oktober 2012 side 25
Webudgave: http://skraeppebladet.dk/blad/2012-08/aktiviteter/fritidsforeningens-sommerudflugt/
Hent hele bladet: http://skraeppebladet.dk/pdf/2012-08.pdf

Feature: Bænke-historie (serie)
“En bænk med udsigt til fremtidens helhedsplan”
– tekst (.docx) inkl. faktaboks.
– 1 toto (jpg)
Udgivet i nr 8 oktober 2012 side 4
Webudgave: http://skraeppebladet.dk/blad/2012-08/artikler/en-baenk-med-udsigt-til-fremtidens-helhedsplan/
Hent hele bladet: http://skraeppebladet.dk/pdf/2012-08.pdf


Forsiden

Der skal anvendes det valgte forsidebillede + evt. andre billeder fra pågældende nr.
Nuværende logo (bladene) skal også vises på forsiden. Evt. kan et nyudviklet logo indgå.

Som minimum skal følgende tekster indgå (bladets navn og udgivelse):

Skræppebladet
Nr. 3 april 2013 (evt. variant heraf)

Ide til evt. supplerende tekster:
Forenings- og beboerblad for Brabrand Boligforening
Beboerblad og foreningsblad i Brabrand Boligforening
Udgivet siden 1970
Årgang 43 (eller en variant heraf)

Evt. teaser-tekster (eller udvælg fra bladet):
Et sidste farvel til Nordgårdskolen – side 5
Hånden på radiatoren – side 6
Fredens Moské – side 7
Fritidsforeningens sommerudflugt 2013 – side 10

Layoutforslaget kan frit tilføje andre
– tekstelementer fx henvisning til indhold
– fotos/tegninger som indgår i indhold
– nye (genbrugbare) grafiske elementer

Hent hele bladet i pdf: http://skraeppebladet.dk/pdf/2013-03.pdf
Se hele bladet i web-udgave: http://skraeppebladet.dk/blad/2013-03/

Dette nummer har et indstik/sektion til alle beboere om helhedsplanen:
http://skraeppebladet.dk/pdf/2013-03-indstik2.pdf

Halvdelen af beboerne får også indstik/sektionen Gellerup.nu:
http://skraeppebladet.dk/pdf/2013-03-indstik.pdf

Evt. kan fælles indstik om helhedsplan omtales på forsiden.
Et fælles indstik er noget særligt (optræder p.t. to gange om året)


© 1970-2018
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt