Beboere sure over høj pris for kabel-tv

Antenneforeningen Århus - Anders Andersen
På efterårets afdelingsmøder i Brabrand Boligforening var beboerne sure over den store stigning i betaling til kabel-tv. Som det fremgår af Skræppebladet, der udkommer i næste uge, må beboerne fra nytår af med mange ekstra-kroner om måneden for at se kabel-tv.

Flere steder betyder det, at den månedlige boligudgift stiger mest pga. af tv. F.eks. i Bronzealdervænget, hvor huslejen stiger med 35 kr. + 83 kr. ekstra for kabel-tv.

Smertegrænsen for det, beboerne vil betale for at se kanalerne leveret af Stofa via Antenneforeningen Århus, er nået. På samtlige beboermøder blev der sat spørgsmålstegn ved prisstigningen.
Det koster nu mere at se de reklamefyldte kanaler, end det koster i medielicens til DR og TV2-regional-tv. Det bliver cirka fem tusinde kroner om året for flimmer på skærmen for hver eneste lejlighed.
I afdeling Holmstrup vedtog beboermødet helt at opsige aftalen med Stofa at pålægge afdelingsbestyrelsen at undersøge hvordan Stofa kan opsiges pr. 1. december, selvom det ikke er Stofa, der scorer den helt store fortjeneste – de tager omkring 100 200 kr. om året for at hente signalerne fra satellit via paraboler og sende ud i kabler til beboerne. I Holmstrup og andre afdelinger bliver der indkaldt til ekstraordinære afdelingsmøder for at forsøge at ændre forholdene omkring kabel-tv.

Arrogant antenneforening

Det virker som om Antenneforeningen Århus, hvis formand er direktøren i Brabrand Boligforening, kun har begrænset forståelse for beboerne. Antenneforeningen forsøger ikke som f.eks. i Odense at skabe et modspil til Stofa og TDC.

Ny teknik for tv-levering

Til gengæld kan den teknologiske udvikling blive en hjælp for en del af beboerne. Med digitalt tv bliver det muligt at lave mere individuelle løsninger: Fra 2008 introduceres digitale leveringsformer, så det typiske standard-abonnementet ændres fra at være “stor pakke” til at være “lille pakke” og den enkelte husstand må så selv vælge tillægskanaler. For mange vil det betyde en prisnedsættelse i betaling til kabel-tv, men de, som vil have de samme kanaler som i dag, må forvente yderligere prisstigning.

Sådan laver du om:

Der er generalforsamling i Antenneforeningen Århus den 13. november kl. 19. Hver afdeling i Brabrand Boligforening kan sende et-to medlemmer afsted (f.eks. fra afdelingsbestyrelsen) som deltager.
Er du utilfreds med dit kabel-tv (f.eks. sammensæting af kanaludbud) har du den bedste chance for at ændre det, ved at henvende dig til en person, som repræsenterer din afdeling på antenneforeningens generalforsamling.

Links:

Læs “Tv-pakker stiger i pris” hos Jyllandsposten: http://jp.dk/arkiv/?id=1102030
og artiklen om BoxDanmark “Nyt selskab til tv-seere” :http://jp.dk/arkiv/?id=1035724
Jyllandspostens hjemmeside: http://jp.dk

Læs på Skræppebladets blog om kabel-tv i Odense kontra Århus:
http://blog.skraeppebladet.dk/2007/08/antenneforening-vil-ikke-v%c3%a6re-leverand%c3%b8r/

Læs Skræppebladets artikel om, hvorfor beboerne betaler forskelligt antennebidrag:
Se side 4-5 i november-udgaven: http://www.skraeppebladet.dk/gammel/November06.pdf

Læs mere om digitalt tv hos Antenneforeningen Århus: http://www.antenneforeningen-aarhus.dk/Sidste_nyt/sidste_nyt.html
Hjemmeside for Antenneforeningen Århus: http://www.antenneforeningen-aarhus.dk
Hjemmeside for Stofa-tv: http://www.stofa.dk/

Læs Skræppebladet oktober: http://skraeppebladet.dk

Foto:

Denne artikels illustration er et arkivfoto, hvor Anders Andersen – næstformand og daglig leder af Antenneforeningen Århus – viser lokal-tv fra sit private kontor.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

edvin
Jeres indlæg indeholder desværre forkert information.

Det blev ikke vedtaget, at ændre kanalmønster i Holmstrup på budgetmødet i september.

Der blev vedtaget et forslag om, at afdelingsbestyrelsen inden 01.12.2007 skal indkalde til nyt beboermøde om evt. overgang til lille programpakke.

Jeres oplysning om, at udgiften til Stofa er på 100 kr. årligt er også forkert.

Jeg forstår ikke jeres lovprisning af Odense atenneforening. Kan de levere signalerne til under 400 kr. årligt. Resten af udgiften er jo programafgifter.

Hvad med at sætte jer ind i forholdene inden i skriver løs. Det ville virke mere seriøst.

edvin juhl
afdelingsbestyrelsesmedlem
holmstrup
Ulrik Ricco Hansen
Som det fremgår af Skræppebladet oktober, hvor Jens Skriver refererer beboermødet i Holmstrup:
"Ligeledes blev det vedtaget med stort flertal, at opsige stofaabonnementet pr. 1/12 2007."
Ingen afdeling kan vedtage ændring af kanalmønster, og det har vi heller ikke skrevet om. Men jeg kan tilføje at f.eks. generalforsamlingen i antenneforeningen kan beslutte, at kanalmønstret skal ændres.

Vi har ikke på bloggen skrevet om Odense Antenneforening eller deres priser. Til gengæld har vi nævnt, at har flere antenneforeninger på Fyn har dannet et selskab, som vil levere programsignalerne under navnet BoxDanmark. Det fremgår af Fyens Stiftstidende.
Anders Andersen fra Antenneforeningen Århus har på mail til undertegnede kommenteret aktiviteterne på Fyn.

Edvin Juhls 400,- kr. kan jeg ikke gætte, hvad henviser til.

Afdelingssekretær Bent Mikkelsen har på beboermødet i Odinsgård og økonimichef Rune Utoft på beboermødet i Thorsbjerg samstemmende oplyst prisen på 100 kr., som indgår i ovenstående blog-artikel.

Jeg skriver ikke løs uden at sætte mig ind i forholdene, og forsøger i den grad at være seriøs.

/Ulrik Ricco Hansen, Skræppebladet
Edvin Juhl
Det er desværre forkert, hvad Jens Skriver referer. Forslaget gik ud på, at Holmstrup skulle overgå til den lille programpakke pr. 01.01.2008. Forslaget kunne ikke sættes til afstemning, da det ikke var indgivet rettidigt.

Istedet blev det vedtaget (selvom det fortsat ikke var indgivet rettidigt), at afdelingsbestyrelsen inden 01.12.2007 skal indkalde til et nyt beboermøde om TV-kanaler. Det blev ikke besluttet, at opsige stofaabonnementet pr. 01.12.2007.

Af de samlede udgifter til levering af TV gik der i 2007 191, 50 kr. til Stofaabonnement og 12,50 kr. til kontingent til Århus Antenneforening. Copydan, Koda og programafgifter var budgetteret til 2.249,28 kr. Desuden skal Brabrand Boligforening have ca. 80 kr. årligt pr. abonnent i administrationsbidrag.

Det som jeg henviser til er, at jeg vil gerne se en leverandør, som kan holde udgifterne til kabelanlæg og administration (altså uden programafgifter) under 400 kr. årligt.

edvin juhl
Holmstrup
Ulrik Ricco Hansen
Det ser ud til at jeg har baseret dele af min tekst på kilder uden helt korrekte oplysninger. Det beklager jeg selvfølgelig. Til gengæld tyder det på, at der er generel forvirring omkring dette emne.
Jeg har rettet i teksten med overskrivning af de forkerte data og tilføjet i kursiv.
Det må dog bemærkes at der i det officielle referat fra beboermødet ikke er nævnt noget om at gå over til lille pakke. Til gengæld står der:
"Afdelingsbestyrelsen fremskaffer de oplysninger, der er nødvendige for at et beboermøde kan tage stilling til, om vi skal opsige det hidtidige Stofanetabonnement pr. 1. dec. 2007." Forlaget overvældende vedtaget.

Så vidt jeg kan se, indeholder antenneforeningens lille pakke med abonnement på 393,- kr. det samme, som man kan hente med en almindelig tv-antenne og en parabolmodtager, der kan hente gratis-kanaler. Jeg har derfor lige regnet ud, at jeg "gratis" henter signal for 49,- kr. om måneden, der hvor jeg har netop dette halvgamle udstyr. Og mod et par pilsnere over hækken og en stump antenneledning kan jeg nok også levere til min kolonihave-nabo. Det vil ikke være underligt, hvis andre også var billigere end 49,- om måneden. Jeg får ovenikøbet SBS-Net med.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data