Temadag for Vestby-foreninger

En dag for foreningsrepræsentanter i Urban-området skal fremme networking mellem foreningerne i Vestbyen.
De fire fællesråd i området arrangerer dagen, som de håber kan være med til at “øge foreningernes kapacitet ved at give dem mulighed for at mødes på tværs, skabe netværk samt udveksle erfaringer, viden og inspirationer,” som det fremgår af programmet for dagen.

Temadagen forløber i løbet af tre timer torsdag den 27. september 2007 kl. 18.00 – 21.00, i Rydevænget 49 (fælleshuset) i Herredsvang.

Tidligere borgmester, rådmand Flemming Knudsen er med når arrangementet indledes med oplæg om kulturelle og idrætsmæssige tiltag i bydelen. Efter sociale aktiviteter, der skal fremme netværket mellem foreningerne, kan deltagerne vælge mellem tre oplæg: den kommende Borgerportal i Vestbyen, de fire fællesråds tilbud til foreningerne og endelig om foreningssupport.

Vestbyarbejdsgruppen, der samen med Urbanprogrammet står bag tiltaget, består af de fire fællesrådsformænd i Brabrand, Gellerup, Hasle og Herredsvang

Læs mere om temadagen i nyhedsbrevet fra Urbanprogrammet: http://www.urbanbydel.dk/

Læs invitationen til foreningsrepræsentanterne.

Læs om networking og sociale netværk hos danske wikipedia: http://da.wikipedia.org/

Læs om Fællesråd, Borgerportal, Globus1, UrbanprogrammetSkræppebladets blog


Foreningsdagen er udskudt, oplyser Urbanprogrammet:

TILFØJELSE: Foreningsdagen, der var planlagt til d. 27. september er blevet udskudt til tirsdag d. 27. november. Så snart stedet for arrangementet er fastlagt, vil det blive annonceret på Urbanprogrammets hjemmeside, http://urbanbydel.dk. Evt. spørgsmål og tilmeldinger kan rettes til Mette Juhl Nielsen i Urbanprogrammet på mj[AT]urban[DOT]aarhus[DOT]dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data