Uheld på trafikfarlige Jernaldervej

bus-bil-jernaldervej.jpg
I onsdags kørte en lastbil op i en personbil på Jernaldervej lige ud for Holmstrup.”Føreren af personbilen blev kørt på sygehuset til observation for piskesmæld,” oplyser Århus Stiftstidende.

Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, som er en afdeling i Brabrand Boligforening, har længe arbejdet på at gøre Jernaldervej mere trafiksikker. Ikke mindst sidste sommer hvor der p.g.a. vejarbejde ved MacDonald-krydset på Viborgvej var omkørsel. Dengang skabte det til tider uendelige rækker af biler på den tosporede Jernaldervej.

Der er stadig problemer med kø-dannelser, hvor der ikke er buslommer – f.eks. lige uden for Holmstrup-bebyggelsen. Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup har nedsat et udvalg som bl.a. undersøger mulighederne for at få etableret buslommer og evt. en rundkørsel i det trafikerede kryds ved Netto.

Læs mere på afdelingens hjemmeside, hvor der også er referater fra udvalgsarbejder:
http://home1.stofanet.dk/afdeling6/

Har du abonnement til Århus Stiftstidende kan du også læse den meget korte notits om trafikuheldet på: http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070920/AARHUS/109201304
Hjemmeside for Århus Stiftstidende: http://stiften.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data