Buråd søger medlemmer

Børn og voksen (ARKIV-FOTO)
Børn- og Unge-rådet søger nye medlemmer. Rådet er en vejledende instans, som er etableret efter en byrådsbeslutning i 2000, og opgaven for rådet er at vejlede og rådgive de århusianske byrådspolitikere omkring forhold, der vedrører børn og unge. Foruden at rådgive kan rådet også stille forslag til kommunens andre afdelinger og til byrådet, hvis det finder, at noget bør ændres på børne- og ungeområdet.

Interesserede kan skrive til Århus Kommunes Børne- og Ungeråd, Børn og Unge, Rådhuset. Der er ansøgningsfrist den 8. november. “Hvis man brænder for ar tale børnenes sag, byder sig nu en oplagt sag,” skriver Nyhedsavisen i dag.

“Vores opgave er, at vi skal beskæftige os med alle sider af børn og unges liv i kommunen. Så det vil sige, at vi beskæftiger os med alle sider af din dagligdag, din skolegang, din fritid og hvordan du og din familie har det her i kommunen. Kort sagt alt hvad der vedrører dit daglige liv her i byen,” forklarer rådet på sin hjemmeside.

Læs mere om Børne- og Ungerådet på deres nye hjemmeside: http://www.buraad.dk/
Der er også informationer på kommunens hjemmeside: http://www.aarhuskommune.dk/portal/politik/kommunens_raad_og_naevn/boern_ungeraad
Hjemmeside for Århus kommune: http://www.aarhuskommune.dk

Læs notits i Nyhedsavisen 26. oktober side 27. http://avisen.dk

Læs mere på Skræppebladets blog om børn og unge.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data