Buråd søger medlemmer

Børn og voksen (ARKIV-FOTO)
Børn- og Unge-rådet søger nye medlemmer. Rådet er en vejledende instans, som er etableret efter en byrådsbeslutning i 2000, og opgaven for rådet er at vejlede og rådgive de århusianske byrådspolitikere omkring forhold, der vedrører børn og unge. Foruden at rådgive kan rådet også stille forslag til kommunens andre afdelinger og til byrådet, hvis det finder, at noget bør ændres på børne- og ungeområdet.

Interesserede kan skrive til Århus Kommunes Børne- og Ungeråd, Børn og Unge, Rådhuset. Der er ansøgningsfrist den 8. november. “Hvis man brænder for ar tale børnenes sag, byder sig nu en oplagt sag,” skriver Nyhedsavisen i dag.

“Vores opgave er, at vi skal beskæftige os med alle sider af børn og unges liv i kommunen. Så det vil sige, at vi beskæftiger os med alle sider af din dagligdag, din skolegang, din fritid og hvordan du og din familie har det her i kommunen. Kort sagt alt hvad der vedrører dit daglige liv her i byen,” forklarer rådet på sin hjemmeside.

Læs mere om Børne- og Ungerådet på deres nye hjemmeside: http://www.buraad.dk/
Der er også informationer på kommunens hjemmeside: http://www.aarhuskommune.dk/portal/politik/kommunens_raad_og_naevn/boern_ungeraad
Hjemmeside for Århus kommune: http://www.aarhuskommune.dk

Læs notits i Nyhedsavisen 26. oktober side 27. http://avisen.dk

Læs mere på Skræppebladets blog om børn og unge.

Blogartiklen er oprettet: 26. okt 2007


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt