Lavklassebørn uden sundhedstjek

sundhedsple.jpg
Mange børn i bl.a. Gellerup får ikke sundhedsundersøgelser. Mens de fleste raske børn i den danske mellemklasse i høj grad kommer til de årlige børneundersøgelser, kniber det hos børn af f.eks. enlige, arbejdsløse, eller forældre med lav indkomst. Mødre, der er indvandret fra tredjeverdenslande, tropper også sjældent op for at få børnene målt, vejet og børnenes sundhed og sanser kontrolleret.

Ved hver syvende børneundersøgelse opdager lægen væsentlige forhold som f.eks. eksem, infektioner, synsnedsættelse og hørehandicap samt over- eller undervægt hos barnet.

Projektleder Azadeh Afsar arbejder i det nyoprettede sundhedscenter i Gellerup. Hun mener, at der er behov for bedre oplysning om, at de forebyggende undersøgelser gør en forskel:

“Erfaringerne med skriftligt materiale til disse grupper er dårlige. I stedet mener jeg, at eksempelvis sundhedsplejerskerne skal tage fat i forældrene. De opsøger ikke i så høj grad selv informationer, og så skal vi komme med informationerne til dem og derved gøre børneundersøgelserne mere tilgængelige, siger Azadeh Afsar ifølge Kristeligt Dagblad.

Læs artiklen “Social ulighed ved børneundersøgelser”: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/264011
Hjemmeside for Kristeligt Dagblad: http://www.kristeligt-dagblad.dk/

Læs om Sundhedscenteret i Gellerup på kommunens hjemmeside http://www.aarhuskommune.dk/
Sundhedscenteret er en del af den såkaldte helhedsplan for Gellerup/Toveshøj-området.

Læs mere på Skræppebladets blog om helhedsplanen.

Også mangel på skolelæger

“Hvis børnene ikke bliver undersøgt som små, er der dog altid skolelægen,” er der måske nogle der tænker. Men også her er der problemer for lægemanglen i Danmark gør, at dette er et område der nedprioriteres:
“Danmark risikerer at tabe en stor del af skolebørnene på gulvet, fordi kommunerne sparer på skolelægerne, ” siger formanden for Foreningen af Kommunalt ansatte Læger, Ole Fendinge Olsen ifølge Dagbladets Arbejderen.

Læs artiklen: “Lægemangel har konsekvenser”: http://arbejderen.dk/index.aspx?F_ID=20929&TS_ID=1&S_ID=60&C_ID=34
Hjemmeside for Dagbladet Arbejderen: http://arbejderen.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data