Skræppe­bladet har valg-mundkurv

valg-mundkurv.jpg
Det er yderst sparsomt med politiske oplysninger i Skræppebladet op til et valg. I vore vedtægter står der i §7 om indlæg bl.a. følgende: “Eksterne valgpolitiske indlæg optages ikke i det umiddelbart før et valg udkommende nummer.”

Alligevel er der politik i det kommende nummer af Skræppebladet, som beboerne kan finde i deres postkasse omkring 1. november. Bladet indeholder interviews med politisk aktive personer med interesse og udtalelser omkring beboernes nærområder, bl.a. Gellerup. Disse artikler er produceret lang tid før udskrivelse af folketingsvalget og vedrører ikke folketings-politik.

Vedtægter og internet

I vedtægterne står der ikke noget om internet, og heller ikke noget om Skræppebladets blog, der stadig kører som et forsøg. Alligevel vil vi på bloggen respektere intensionerne bag §7 og ikke bringe eksterne politiske indlæg i forbindelse med folketingsvalget.

Overordnede betragtninger om valget kan du dog finde her på bloggen. Vi er heller ikke bleg for at skrive, at der i bestyrelsen for hele Brabrand Boligforening findes et folketingsmedlem som genopstiller – han hedder René, og kun få meter fra hovedkvarteret, Brabrand Boligforenings administration, bor en ny folketingskandidat, der hedder Lars. Rådmanden der senest har sagt en masse om Nordgårdskolen stiller også op, og han hedder Bünyamin.

Kommentarer kan blive tilbageholdt

Skulle der være nogle som vi har overset, så skriv en kommentar. Men vi forbeholder os ret til først at publicere dem efter folketingsvalget den 13. november. Uanset til hvilket indlæg, der skrives kommentarer.

Andre beboerblade er åbne:

De to lokale beboerblade i Brabrand Boligforening har ikke valg-mundkurv og bringer således det stof, som redaktionen udvælger. Dette gælder Hasselnyt i Hasselager og Ny Sofus på Holmstrup Mark i Brabrand Nord.
Fra Ny Sofus udsendes der ovenikøbet følgende “Vær venligst opmærksom på, at Ny Sofus ikke har en politisk spærretid i forbindelse med valg. ”


Beboerblad travl med at kontrollere valg-mundkurv

>> Det nyudskrevne folketingsvalg er ikke kun til glæde i medierne, der nu har meget at skrive om. Der er også steder, hvor det kan give problemer – f.eks. hos forenings- og beboerbladet i Brabrand Boligforening, hvor en bestemmelse i vedtægterne forbyder politik op til et valg. I vedtægterne for beboerbladet Skræppebladet står der i § 7 at ”..valgpolitiske indlæg optages ikke i det umiddelbart før et valg udkommende nummer.”
Da valget blev udskrevet var deadline til november-udgaven for længst forbi og bladet i produktion. Dog var der mulighed for at hive i nødbremsen, hvis nogle af artiklerne pludselig var blevet ”ulovlige”, for layouteren havde ikke videregivet til trykkeri.
Både redaktør Sebastian Adorján Dyhr, journalist og tidligere mangeårig redaktionsmedlem, nu frivillig, Helle Hansen (DJH) og skribenter som Jens Skriver og Ulrik Ricco Hansen har overvejet situationen. Resultatet er, at de planlagte artikler bliver udgivet.
Men hvis f.eks. portrættet af Lars Bro, som blev bragt i september-udgaven først havde været klar nu – måtte det udskydes til efter valget. I novemberudgaven af Skræppebladet kan du læse et interview med det radikale byrådsmedlem Rabih Azad-Ahmad, et interview med ungdomspolitikeren Senan Ali og adskillige politiske udtalelser omkring Nordgårdskolen.Valgplakater: Hvis du undrer dig over, at der ikke er plakater i netop dit kvarter, er det fordi der i Århus først må opsættes valgplakater 11 dage før arrangementet. Dvs. den 2. november når det handler om folketingsvalget.

Læs mere

Læs om valg på kommunens hjemmeside: http://www.aarhuskommune.dk/portal/borger/Folketingsvalg
Hjemmeside for Århus Kommune: http://www.aarhuskommune.dk

Se Skræppebladets blog om folketingsvalg. Læs Skræppebladet, http://skraeppebladet.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: » Bloggen oktober: Over 400 indlæg | Skræppebladets blog:
[...] Buster i toppen Den mest sete side er forsiden, der giver et overblik og starten på de nyeste indlæg. Over halvdelen af alle fremvisninger er forsiden. Det emne som flest har læst om i oktober er Busters Verden på Gellerupscenen, men mange vil også gerne læse om Lars Bro, projektleder til kvindehus, ghettobørn mangler voksenkontakr, røvere på 4-5 år i frygtens tunnel, Bilkørsel op på Hasle bakker, Stofa og Skræppebladets politiske spærretid. [...]
Link: skraeppebladet.dk/2007/11/bloggen-oktober-over-400-indl%c3%a6g/

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data