Millioner til sundhedscenter i Gellerup

Sundhedscenter Vest har været undervejs i et par år og bl.a. med succes kørt diabetesskole for indvandrere. Nu giver Århus Kommune 4,2 millioner kroner til projektet, der får særligt fokus på børn og unge, børnefamilier, samt voksne med kroniske sygdomme. Der bliver også sat ind på områderne kost, rygning, alkohol og motion, herunder khat og rusmidler.

Den dystre baggrund for centeret er at sundhedstilstanden i Gellerup-området er væsentlig lavere end i resten af byen, og gennemsnitslevealderen er ni år lavere end for øvrige århusianere. Mange beboere i området har flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Her ses alvorlige og belastende sundhedsproblemer som sukkersyge, hjerte-karsygdomme og posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) langt mere udbredt end i resten af Århus.

“Det er helt nødvendigt at fokusere på de sociale dårligt stillede, hvis vi skal reducere ulighed i sundhed, og med oprettelsen af Sundhedscenter Vest er vi gået sammen om at udvikle nye metoder og koordinere indsatsen over for de grupper, som har størst behov,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg, Dorthe Laustsen (SF) ifølge Århus Kommunes hjemmeside, hvor også Socialrådmand Gert Bjerregaard (V) understreger behovet for den helhedsorienterede indsats:

”Det er vores klare mål at løfte Gellerup op på niveau med resten af Århus, også når det gælder sundhed. Det kræver en målrettet indsats på flere felter, og sundhedscentret skal binde det hele sammen,” siger Gert Bjerregaard.

Centeret får ind til videre til huse i stueetagen i bygningerne på Gudrunsvej 80, hvor lokalcentret ligger på 1. sal. Som det fremgår af Skræppebladet marts 2009 ønsker næstformand i Brabrand Boligfporening Keld Albrechtsen at sundhedscenteret placeres på Toveshøj som en del af områdets helhedsplan.

LÆS MERE:

Århus Kommunes hjemmeside: http://aarhuskommune.dk
Øget indsats for sundhed i Gellerup

Fra aarhus.dk:
Mio. til sundhedscenter i det vestlige Århus

Læs i Skræppebladet:
Slutspurt om helhedsplanen

Blogartiklen er oprettet: 11. mar 2009


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt