Fattige børn bor i Brabrand, Århus V og Viby

Tusinder af århusianske børn lever i fattigdom, og langt de fleste bor i Brabrand, Århus V og Viby. Og antallet er mere end fordoblet siden 1996. Det er især hos familier med anden etnisk baggrund end dansk at fattigdommen er størst: Mens kun 2,4 % af de etnisk danske børn lever i fattige familier, gælder det hvert femte barn af en indvandrer eller efterkommer af en indvandrer.  Følger man EU’s fattigdomsdefinition er 8,3 procent af alle etnisk danske børn i Århus fattige – mens det for børn i indvandrerfamilier er hele 60 %.

Tallene stammer fra en en rapport om fattigdom og social polarisering, som to forskere fra Den Sociale Højskole, Tove Rasmussen og Anders Bøggild Christensen, har lavet for Århus Kommune.

SF vil have ministeren på banen
SF-folketingsmand Eigil Andersen er rystet over tallene og vil nu rejse sagen over for Socialminister Karen Ellemann (V), der bliver spurgt hvad hun vil gøre for at gøre antallet af fattige børn mindre.
“Jeg tror, at problemet med fattige børn især i indvandrerfamilier er blevet yderligere forværret siden 2005. Regeringen har indført 300-timers-reglen som siger, at man skal have haft mindst 300 timers arbejde for at inden for to år for at kunne modtage kontanthjælp. Det rammer især indvandrere.
Nu vil man forsøge timetallet til 450. Jeg vil spørge ministeren, om hun i sidste øjeblik vil droppe sit lovforslag på denne baggrund.
Regeringen indførte i 2002 kontanthjælpsloftet for familier. Det har helt sikkert medvirket meget til, at der har været så kraftig en stigning i antallet af fattige familier med børn. En familie med to voksne og to børn har skullet leve for 80 kroner om dagen til mad, tøj, transport og lommepenge, når de faste udgifter er betalt. Som samfund kan vi naturligvis ikke være dette bekendt, siger Eigil Andersen ifølge Århus Stiftstidende.

Århus er mest skæv
Ifølge rapporten er Århus den kommune hvor der er størst ulighed (den såkaldte polarisering) med rige/stærke og fattige/svage bydele (baseret på postnummer):
“I et nationalt byudviklingsperspektiv, hvor der ses på udviklingen i Århus sammenlignet med storbykommunerne Odense og Aalborg, fremstår Århus som den mest socialt polariserede kommune. Øgningen af den sociale polarisering har endvidere været stærkere her i det undersøgte 10-år end i de øvrige kommuner,” skriver forfatterne bl.a. i rapportens konklusion.

Læs mere:
Hjemmeside for Århus Stiftstidende: http://stiften.dk
Tusinder af århusianske børn lever i fattigdom
Fattige børn bliver en sag for ministeren

Læs rapporten her (pdf-dokument)

Blogartiklen er oprettet: 07. maj 2009


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | aug | sep | okt | nov | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt