Boligforening må sælge jord – Gellerupparken må ikke

Ministersvar: Braband Boligforening og afdeling 4 Gellerupparken ejer jord langs Ringvejen ind mod Gellerupparken. Det har hidtil været en forudsætning for at kunne gennemføre Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj, at de penge som tjenes ved et salg af jord skulle bruges til at finansiere helhedsplanen. Men dette er ikke lovligt med nuværende lovgivning. Og der er vidt forskellige regler for jord, der ejes af boligforeningen og for jord, der ejes af en afdeling. Afdelingen skal bruge pengene til at betale lån ud med og aflevere resten til Landsbyggefonden. Boligforeningen er mere frit stillet.

René Skau Björnsson, der sidder i Folketinget for Socialdemokratiet og også er med i Brabrand Boligforenings foreningsbestyrelse, har spurgt Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann, om hun vil arbejde for en lovændring:

“Hvad er ministerens holdning til, at indtægterne ved salg af arealer omkring Gellerupparken, der ejes af Brabrand Boligforening, indgår i finansieringen af helhedsplanarbejdet til gavn for området, frem for i Landsbyggefonden, og vil ministeren arbejde for, at dette bliver muligt?”

Hertil lyder det officielle svar fra ministeren:

Jeg følger med stor interesse Århus Kommunes og Brabrand Boligforenings arbejde med helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.

Der er etableret en kontaktgruppe mellem ministeriet og de involverede parter i Århus. I den forbindelse har finansieringen af planen naturligvis været drøftet.

Brabrand Boligforening og Afdeling IV Gellerupparken ejer jord langs Ringvejen i Århus, som de ønsker at sælge med henblik på at anvende provenuet til finansiering af helhedsplanen.

Brabrand Boligforening kan indenfor den gældende lovgivning anvende det provenu, de måtte få ud af salg af den jord, de ejer langs Ringvejen i Århus, til finansiering af helhedsplanen.

For den jord, som ejes af Afdeling IV Gellerupparken forholder det sig imidlertid anderledes, idet et evt. provenu efter de gældende regler i første række skal gå til ekstraordinære afdrag på indestående statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån. Er der fortsat midler til overs tilfalder de boligorganisationens dispositionsfond.

Ministeriet overvejer for øjeblikket mulighederne for generelle ændringer af lovgivningen, som vil kunne gøre det muligt at medfinansiere helhedsplaner ved salg af afdelingers aktiver, herunder jord.

Karen Ellemann (2. juli 2009)

Læs mere:
Hjemmeside for Folketinget: http://www.ft.dk
2008-09 – Svar på § 20-spørgsmål: Om Gellerupparken

Blogartiklen er oprettet: 06. jul 2009


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | aug | sep | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt