AAB indfører også “fleksibel udlejning”

Boligforeninger kan være med til at styre, hvor ansøgere på ventelisten skal befinde sig. Nogle kan komme foran i køen under reglerne om ‘fleksibel udlejning’ – der handler om at sige ja til nye ressourcestærke indflyttere. Arbejdernes Andelsboligforening i Århus har fra i dag indført dette ventelisteprincip i afdelingerne Skovgårdsparken, Frydenlund, Trillegården, Herredsvang og Sandkåsparken.

urh-arkiv-aarhus-RC-63475

“For at forhindre at 5 boligafdelinger bliver til udsatte boligområder, indfører AAB nye udlejningskriterier, der skal tiltrække ressourcestærke beboere.

Beboersammensætningen i boligafdelingerne viser tegn på at udvikle sig i en uheldig retning. Derfor kommer ressourcestærke boligsøgende nu først på ventelisten i udvalgte boligafdelinger,” forklarer AAB på sin hjemmeside.

AAB har som det fremgår af loven indgået en aftale med Århus Kommune og gælder frem til 2013, men aftalen gælder ikke de boliger som Århus Kommunen hiditig har kunnet disponere over og anvise borgere til: “Udlejningsaftalen omfatter op til 90 % af de ledigblevne boliger, der ikke disponeres af kommunen.
Kommunen har uændret anvisningsret til 25 % af de ledigblevne boliger, jf. Almenboliglovens § 59, stk. 1, og mindst hver 10. bolig skal udlejes efter den almindelige venteliste, jf. Almenboliglovens § 60, stk. 1, 3. pkt.
Aftalen gælder til den 14. juni 2013, jf. i øvrigt § 60, stk. 2 i Almenboligloven,” lyder der fra AAB

To års lejefortrin i Brabrand
Brabrand Boligforening har allerede for to år siden indført fleksibel udlejning i de boligafdelinger som ligger tæt på Gellerupparken og Toveshøj. Det gælder afdelingerne Hans Broges Parken, Søvangen, Skovgårdsparken, Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård.

Forskel på fordel
Der er forskel på hvilke betingelser der giver ret til at komme foran i køen i de forskellige afdelinger. Hos AAB har de valgt at anvende samme regelsæt for alle afdelinger, som overgår til fleksibel udlejning:
1. ansøgere med arbejdsmarkeds- eller studietilknytning til Århus Kommune
2. par uden børn
3. enlige
4. ansøgere, ved skilsmisse og samlivsophør
5. ansøgere over 55 uden hjemmeboende børn

Nej til ressourcesvage
Foruden principperne i fleksibel udlejning om at sætte ressourcestærke forrest i køen, anvendes også et andet udlejningsprincip, hvor de ressourcesvage sættes bagest i køen. I Brabrand Boligforening gælder det i afdelingerne Gellerupparken og Toveshøj. Dette kaldes:

Kombineret udlejning
Boligsøgende, der i mere end 6 sammenhængende måneder, har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, ikke kan tildeles en ledigbleven lejlighed, hvis lejligheden kan udlejes til andre.
Det gælder dog ikke ansøgere, der allerede bor i afdelingen og ønsker at flytte internt
Ansøgere, der afvises efter reglerne om kombineret udlejning, skal af kommunen tilbydes en passende erstatningsbolig andetsteds.

Læs mere:
Hjemmeside for Arbejdernes Andelsboligforening: http://www.aabaarhus.dk
Kom foran i køen i fem afdelinger

Hjemmeside for Brabrand Boligforening: http://bbbo.dk

Blogartiklen er oprettet: 09. sep 2009


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt