Få del i millionerne til miljø/energi, renovering mv.

Din boligafdeling kan få del i de fem millioner kroner, som Landsbyggefonden har afsat som støtte til nyskabelser inden for det almene byggeri. Bl.a. er der penge at hente til energibesparende foranstaltninger og miljøforbedringer i forbindelse med nybyggeri og renoveringer. Sidste chance for at ansøge er den 15. december 2009.
Trænger boligerne i din afdeling til renovering er der mulighed for at I kan få tilskud, hvis I tænker nyt, så henvend dig endelig til afdelingsbestyrelsen, hvis du har en god ide.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Indgangsdør til bl.a. Landsbyggefondens kontor i København

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Indgangsdør til bl.a. Landsbyggefondens kontor i København

“Støtten ydes i form af tilskud, som kan dække de merudgifter, der helt/delvist er forbundet med planlægning, gennemførelse og rapportering af udviklingsprojekter af innovativ karakter,” skriver Landsbyggefonden (LBF).

LBF skriver bl.a. om puljen:

Støtte kan ydes til projekter der kan styrke og udvikle det almene byggeri bl.a. indenfor følgende overordnede byggetekniske temaer:

1) Fremtidssikring eksisterende byggeri.
2) Produktivitetsforbedring ved nybyggeri og renoveringer.
3) Energibesparende foranstaltninger, miljøforbedringer, nybyggeri og renoveringer.

Ved bedømmelsen af ansøgninger vil der især blive lagt vægt på nyhedsværdi og et realistisk forståeligt konkret projekt, et visionært og helhedsbetonet projekt med indhold om styrkelse af økonomi og effektivitet, samt byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet.

[…]

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: www.lbf.dk -> ”Driftsstøtte” -> ”Fysiske arbejder”. Henvendelse pr. telefon evt. til sekretariatschef Birger R. Kristensen eller til byggetekniske konsulenter: Anker Jensen, Lars Holmsgaard og Käte Thorsen.

Læs mere:
Hjemmeside for Landsbyggefonden: http://lbf.dk
Støtte til Innovation i alment boligbyggeri

Blogartiklen er oprettet: 19. okt 2009


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | maj | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt