Få del i millionerne til miljø/energi, renove­ring mv.

Din boligafdeling kan få del i de fem millioner kroner, som Landsbyggefonden har afsat som støtte til nyskabelser inden for det almene byggeri. Bl.a. er der penge at hente til energibesparende foranstaltninger og miljøforbedringer i forbindelse med nybyggeri og renoveringer. Sidste chance for at ansøge er den 15. december 2009.
Trænger boligerne i din afdeling til renovering er der mulighed for at I kan få tilskud, hvis I tænker nyt, så henvend dig endelig til afdelingsbestyrelsen, hvis du har en god ide.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Indgangsdør til bl.a. Landsbyggefondens kontor i København

“Støtten ydes i form af tilskud, som kan dække de merudgifter, der helt/delvist er forbundet med planlægning, gennemførelse og rapportering af udviklingsprojekter af innovativ karakter,” skriver Landsbyggefonden (LBF).

LBF skriver bl.a. om puljen:

Støtte kan ydes til projekter der kan styrke og udvikle det almene byggeri bl.a. indenfor følgende overordnede byggetekniske temaer:

1) Fremtidssikring eksisterende byggeri.
2) Produktivitetsforbedring ved nybyggeri og renoveringer.
3) Energibesparende foranstaltninger, miljøforbedringer, nybyggeri og renoveringer.

Ved bedømmelsen af ansøgninger vil der især blive lagt vægt på nyhedsværdi og et realistisk forståeligt konkret projekt, et visionært og helhedsbetonet projekt med indhold om styrkelse af økonomi og effektivitet, samt byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet.

[…]

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: www.lbf.dk -> ”Driftsstøtte” -> ”Fysiske arbejder”. Henvendelse pr. telefon evt. til sekretariatschef Birger R. Kristensen eller til byggetekniske konsulenter: Anker Jensen, Lars Holmsgaard og Käte Thorsen.

Læs mere:

Hjemmeside for Landsbyggefonden: http://lbf.dk
Støtte til Innovation i alment boligbyggeri

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • ansøgningsfrist
    Få del i millionerne til miljø/energi, renove­ring mv.
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data