Fyraftensmøde om kriminel lavalder

Skal den kriminelle lavalder sænkes eller ej? Skal den helt afskaffes? Og nytter det overhovedet at straffe? Spørgsmålene diskuteres ivrigt i denne tid, og til januar fremsætter regeringen et lovforslag om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år.

Den københavnske juraprofessor Eva Smith besøger Århus til et fyraftensmøde den 18. november arrangeret af kommunen.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Århus Arrest

“Eva Smith er professor i strafferet på Københavns Universitet og en ivrig samfundsdebattør. Hun har desuden en lang række tillidsposter, blandt andet som formand for Det kriminalpræventive Råd, og hun har siddet med i regeringens ungdomskommission, der i september fremlagde sine anbefalinger til, hvordan ungdomskriminaliteten kan forebygges,” oplyser Uddannelsesfunktionen i Socialforvaltningen i en pressemeddelelse.

I Danmark idømmes unge ubetinget fængsel fire gange så ofte som i Norge og ti gange så ofte som i de øvrige nordiske lande.

Fyraftensmødet er åbent for alle interesserede.
Det finder sted onsdag den 18. november 2009 kl. 16-18 på Sct. Annagade Skole, Århus C.
Tilmelding på www.csukurser.dk (hold 2109-E) eller tlf. 51 57 61 49 senest onsdag den 10. november 2009. Pris 150 kr.

Læs mere:

Hjemmeside for Århus Kommune: http://aarhuskommune.dk
Juraprofessor stiller op til debat om unge og straf

Hjemmeside for Center for socialfaglig Udvikling (CSU): http://www.csukurser.dk
Hvem er CSU?

Læs om Eva smith hos Wikipedia

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data