Hvad kan DU gøre, hvis din nabo er psykisk syg?

Beboere på Tværs havde tema-møde om psykisk syge

af Katja Lundh, borgerjournalist aarhusvest.dk og
Benedikte Erlykke, Det Boligsociale Fællessekretariat

Godt 50 almene beboere var mødt op til Beboeraktive på Tværs’ fyraftensmøde for at få gode råd til, hvordan man kan hjælpe en syg nabo. Mens regnen trommede på ruden uden for Café Perlen i Gellerup, fortalte Klaus Seeberg hudløst ærligt om, hvordan det er at være maniodepressiv og samtidig have et alkohol- og kokainmisbrug.

Det var en lavmælt fortælling om de voldsomme konsekvenser af psykisk sygdom og misbrug. Klaus fortalte om et liv i overhalingsbanen, når han var manisk. Et liv med ødelagt familieliv, gældsætning, og kriminalitet for at fi nansiere sit misbrug. Han fortalte om afvænninger og tilbagefald. Flere tilhørere var rystede, men som en af dem sagde ”Vi ved det jo egentlig godt. Burde i hvert fald vide.”

I dag er Klaus Seeberg ude af sit misbrug og sin omfl akkende tilværelse. Han bor sammen med sin kæreste, er førtidspensionist og har arbejde som pedel.

Klaus Seeberg og Teit Klitgaard

Klaus Seeberg og Teit Klitgaard

Mødt med ligeværd og respekt Under sygdomsforløbet boede Klaus i en almen bolig, og han fortalte om, hvor meget det betød for ham, at en nabo ringede på og spurgte om, han havde brug for at snakke. Efterfølgende blev Klaus inviteret på kaffe og kom også med i afdelingens herreklub og i afdelingsbestyrelsen. Flere gange fremhævede Klaus, hvor meget det havde hjulpet ham at blive mødt med ligeværd og respekt af sine naboer – han blev lukket ind i fællesskabet.

Beboerne skal have det godt med hinanden
Teit Klitgaard er varmemester i Højbjerg Andels Boligforening – og en ganske særlig en af slagsen. Han vil gerne have, at ALLE beboere trives i deres lejlighed og med deres naboer, og det gør han sit til at bidrage til. Teit kom med fl ere beskrivelser af, hvordan hjemmet kan se ud hos mennesker, der har mistet taget i virkeligheden og har for lidt overskud til at få hverdagen til at hænge sammen. Han betonede fl ere gange, hvor glad han er for at være ansat i en boligforening med kun 105 lejemål. Her har han mulighed for at give sig tid og tage folks problemer alvorligt.

“Hvis man kan se, at folk har det skidt, skal man ikke lade stå til, men prøve at se, hvordan man kan hjælpe evt. ved at tilkalde professionel hjælp”. Teit fortalte videre, at fl ere af de beboere, han har tilkaldt hjælp til, efterfølgende kommer og takker ham, fordi det har hjulpet dem til at få styr på deres liv.

Deltagere i fyraftensmødet "Er din nabo psykisk syg"

Deltagere i fyraftensmødet "Er din nabo psykisk syg"

Vær dig selv!
Som nabo kan man også selv gøre noget, Teit foreslog, at man taler sammen, drikker kaffe sammen og ikke mindst at man rummer, at vi ikke alle er ens, og at vi har forskellige ting, vi gør. “Vær dig selv, hvis du står over for en nabo, som du tror, har en psykisk lidelse.

Lad være med at hoppe med på nogen historier, som at der fx kommer miltbrand ud af stikkontakterne”, sagde Teit og opfordrede videre til “hvis du er bekymret for din nabo, så henvend dig ved din varmemester og lad ham gå videre med sagen. Vi har tavshedspligt!”

Brochure med enkle råd
Teit Klitgaard har i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat udarbejdet en lille folder med seks gode råd. Rådene er enkle og har i deres grundbudskab relevans for alle, der kommer i kontakt med psykisk syge.
Vil du gerne have folderen ”Psykisk Syge i dit boligområde” eller i kontakt med Beboeraktive på Tværs, kan det ske ved henvendelse til Det Boligsociale Fællessekretariat på tlf. 87 34 00 02.

Blogartiklen er oprettet: 09. dec 2009


Del eller print denne side:  

Tilbagevisende links


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt