Helhedsplan: tre forslag sendes i høring i marts

Efter længere tids uenighed mellem Brabrand Boligforening og byrådspolitikere om den såkaldte helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj er styregruppen i går blevet enige om at sende tre forslag (scenarier) til høring midt i marts og otte uger frem.
Uenighederne har bl.a. drejet sig om antallet af forslag, antallet af blokke der skal rives ned og spørgsmålet om placering af en stormoske i området.

Der er indgået et kompromis, så der nu er tre forslag (ikke ét som foreningen ønskede og ikke fire-fem-seks stykker som politikerne havde haft en ide om). Ifølge alle tre forslag skal der rives nogle boligblokke ned, etableres en bygade og indrettes flere grønne, rekreative områder.

Visualisering: Gellerupparken set fra City Vest

Visualisering: Gellerupparkens bygade set fra City Vest op mod Bazar Vest

Moske stadig udenfor
Spørgsmålet om moske er løst ved ikke at tage stilling.
“Der er politisk enighed om, at dispositionsplanen ikke forholder sig til, om der skal etableres en moske i området. Hvis der kommer en henvendelse om bygning af en moske vil byrådet tage konkret stilling,” siger leder af Gellerupsekretariatet Per Frølund, ifølge Stiften.dk

Gellerup en del af Århus
Styregruppen sender nu planen videre til behandling i Århus Byråd. Derefter kommer den midt i marts i offentlig høring.
“Jeg glæder mig til høringsfasen og til at få århusianernes kommentarer til det materiale, vi har arbejdet, og som vi er meget tilfredse med. Det er vigtigt, at Gellerup bliver en del af Århus, og Århus bliver en del af Gellerup, og derfor er der lagt op til markante fysiske ændringer af området,” siger Nicolai Wammen ifølge Jyllands-Posten.

Massive fysiske ændringer
Rådmanden for Teknik og Miljø, Laura Hay, er tilfreds med, at der nu er skabt enighed om at udsende tre forslag:
“Internationale erfaringer viser, at der skal massive fysiske forandringer til, hvis der skal skabes et trygt og attraktivt bolig- og erhvervsområde i udsatte boligområder. Det skal ske gennem varierende boligtyper og erhverv, f.eks. ved at placere arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Derudover skal vi etablere veje og gennemgående trafik som alt sammen skal være med til at nedbringe kriminaliteten i området,” siger Laura Hay ifølge Århus Kommunes hjemmeside.

Endelig plan til efteråret
De tre scanarier udgør til sammen den dispositionplan, som sendes i høring. I høringsperioden kan både beboere i Gellerup og andre århusianere komme med kommentarer og ændringsforslag, som vil blive overvejet når styregruppen efter sommerferien laver det endelige forslag.
Sekretariatschefen Per Frølund forventer, at der vil kunne blive truffet en beslutning til september. Herefter skal forslaget godkendes af byrådet og Brabrand Boligforenings repræsentantskab (= alle afdelingsbestyrelser).

Debat
Allerede nu er der mange, der har en mening om de store planer for Gellerupområdet. Blandt læsere af Stiften.dk skriver kurtB bl.a.:
“igen: Hvorfor skal dette tage så laaaang tid? … Der har været uro i området i årevis, og det er åbenbart først nu, man for alvor vil gøre noget ved sagen/området — denne gang er det vel ikke en lappeløsning, men et markant ændringstiltag?”
Mass Kering skriver:
“Sagt på dansk så vil de tvangsrenovere området, og sende de mennesker der bor der, fordi de ikke har råd til at bo andre steder, endnu længere væk fra Aarhus! Nøjagtig som det skete på Nørrebro i 80’erne.
Håber Aarhus har BZ’ere der kan løfte arven!”

Du kan selv tage del i debatten, f.eks. her på siden, i det trykte magasin af Skræppebladet eller ved at være aktiv i høringsfasen.

Læs også
Hjemmeside for Århus Kommune: http://aarhuskommune.dk
Rådmand håber på skub i helhedsplanen for Gellerup
Politisk enighed om fremtiden for Gellerup og Toveshøj
Helhedsplanens hjemmeside hos Århus Kommune
Materiale, som den politiske styregruppe behandlede den 25. januar (pdf)

Hjemmeside for Brabrand Boligforening: http://bbbo.dk

Hjemmeside for Århus Stiftstidende: http://stiften.dk
Politikere enige om plan for fremtidens Gellerup

Hjemmeside for Jyllands-Posten: http://jp.dk
Enighed om Gellerup-plan

Hjemmeside for DR P4 Østjylland: http://www.dr.dk/Regioner/Aarhus
Politisk røre om moské i Århus Vest

Blogartiklen er oprettet: 26. jan 2010


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | aug | sep | okt | nov | dec | 
© 1970-2019
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt