BL støtter Gellerup-nedrivninger, men vil have penge af regeringen

Boligselskabernes Landsforening (BL) støtter nedrivning af almene boliger, ikke mindst bakker foreningen op om Århus Kommunes og Brabrand Boligforening planer om at rive ned i Gellerupparken.

“Vi er ikke katolske i forhold til at fjerne almene boliger. Det har vi medvirket til en række steder […]
Der er et konkret projekt i Gellerup, hvor der er overvejelser om at reducere antallet af boliger. Det er vi ikke afvisende overfor. Man må afveje efterspørgslen og ressourcer, for det er ikke gratis,” siger BL’s direktør Gert Nielsen ifølge BL’s hjemmeside.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Gellerup

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Gellerup

Regeringens ghettostrategi

Udtalelserne fra Boligselskabernes Landsforening kommer ovenpå regeringens ministerrokade og et nyt regeringsgrundlag, hvor ”.. Det skal være lettere at lægge de mest utidssvarende lejemål sammen og at rive ‘sorte pletter’ ned,” som det fremgår under punktet “Samlet ghettostrategi for at modvirke social udstødelse.”

Ghettostrategi
Samlet ghettostrategi for at modvirke social udstødelse.Regeringen vil udarbejde en samlet ghettostrategi, der sætter målrettet ind over for både fysiske rammer og beboersammensætning i ghettoområder.
Det skal være lettere at lægge de mest utidssvarende lejemål sammen og at rive ”sorte pletter” ned.
Marginaliserede beboere og familier skal tilbydes målrettet hjælp både til fraflytning fra ghettodannelser og til en ny start et nyt sted. Samtidig skal nye ressourcestærke beboere tiltrækkes.
Der skal etableres flere attraktive fritids- og kulturtilbud i belastede områder. Og der skal søges indgået partnerskaber med det lokale erhvervsliv om blandt andet fritidsjobs og beskæftigelsesmuligheder for voksne beboere med ingen eller sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet.
(Fra “Danmark 2020”)

Vil have penge til nedrivning

BL er klar til at bakke op om at nedrive socialt nedslidte afdelinger eller afdelinger, som ikke kan udlejes. Det er allerede sket i afdelingen Holmbæk i Frederikshavn. Og foruden i Gellerup er der planer om at rive ned i Nordborg på Als samt i Brønderslev.

Men Regeringens ghettostrategi kræver langt flere penge til almene boligselskaber, hvis der skal rives ned i særligt belastede boligafdelinger.
“Det kræver, at regeringen letter lidt på buksen, så pungen kan komme op. Danmark er det eneste europæiske land uden statslige bidrag. Nedrivning er sindssygt dyrt, fordi der gemmer sig en kæmpe gæld i disse afdelinger,” siger Jesper Nygård ifølge Jyllands-Posten. Han er formand for Landsbyggefonden og iøvrigt direktør for det store boligselskab KAB i Københavnsområdet.

Læs mere:

Hjemmeside for Boligselskabernes Landsforening: http://bl.dk
Boligselskaber klar til at nedrive boliger

Hjemmeside for Jyllands-Posten: http://jp.dk
Almene boligselskaber vil have flere penge

Hjemmeside for Venstre: http://www.venstre.dk
Danmark i 2020
Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder

Hjemmeside for Statisministeriet: http://stm.dk
Regeringens arbejdsprogram: “Danmark 2020: Viden, vækst, velstand, velfærd” (pdf)

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data