Foreninger får lettere adgang til Århus Kommune

Foreninger og frivillige organisationer får lettere ved at komme i kontakt med kommunen. Med en million i tilskud fra Integrationsministeriet vil Århus Kommune ansætte en frivilligkoordinator, der skal gøre de frivilliges samarbejde med kommunen mere borgernært og mindre bureaukratisk.

“De frivillige organisationer og foreninger i Århus har lige nu mange indgange til kommunen. Nogle har kontakt til Sport & Fritid mens andre er tilknyttet Børn og Unge eller Sundhed og Omsorg. Med ansættelsen af en frivillighedskoordinator vil der fremover kun være én indgang til kommunen for de frivillige, som ønsker at deltage i integrationsindsatsen. På den måde kan vi styrke den frivillige integrationsindsats”, fortæller Hans Henrik Lamp ifølge Århus Kommunes hjemmeside. Hans Henrik Lamp er chef for Sport & Fritids multiaktivitetscenter Globus1, der ligger i Gellerup.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Fodbold på Holmstrup Mark

Frivillighedskoordinatoren skal fungere som bindeled mellem fem magistratsafdelinger og de tilhørende frivillige foreninger og organisationer. Kommunen begynder nu arbejdet med at finde en person til at besætte posten.

Læs mere:
Hjemmeside for Århus Kommune: http://aarhuskommune.dk
Århus får frivillighedskoordinator

Hjemmeside for Globus1: http://globus1.dk

Blogartiklen er oprettet: 19. feb 2010


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt