Beboere vil betale mere for at læse mindre

Fremtiden for Skræppebladet: Flere magasinvarianter, færre sider i magasinet, mere lokalstof og et langt dyrere beboerblad.

Denne cocktail skulle gerne give et bedre beboerblad for beboere i Brabrand Boligforening, fremgår det af referatet fra et seminar, hvor det såkaldte Skræppeblads-udvalg kunne fremlægge visioner for redaktionsmedlemmer på bladet.

Fotocollage baseret på arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen og forsiden af Skræppebladet april 2010

Fotocollage baseret på arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen og forsiden af Skræppebladet april 2010

Beboere er trætte af at læse om noget, der sker i de andre afdelinger, lyder tesen. Derfor vil de gerne betale for at slippe for information.
Det giver simpelthen større accept af beboerbladet hos den enkelte beboer og i boligforeningens afdelingsbestyrelser, hvis de kan slippe for at læse om de andre.
Vil man alligevel læse om de andre afdelinger henvises til bladets hjemmeside, der skal bringe alle indlæg.

En af bagmændene til de nye ideer i Skræppebladsudvalget er Vagn Eriksen. Han fortæller om udvalgets konklusionerne på udvalgets arbejde:
“Det skal være et beboerblad og ikke et foreningsblad.”
Udvalget anbefaler altså at Skræppebladet ophører med at være foreningsblad. “Løsrevet blad, er det, man ønsker mest,” sagde Vagn Eriksen.

Blandt forslagene til et dyrere beboerblad er foruden øgede trykomkostninger også ansættelse af redaktør/supporter, bedre fysiske rammer (bl.a. redaktionslokaler), overtagelse af Borgerportalens 8220-aktiviteter. Endvidere ønskes bladets nuværende bestyrelse (der er Brabrand Boligforenings foreningsbestyrelse) udskiftet med en selvstændig Skræppeblads-bestyrelse.

Læs mere i Skræppebladet, der udkommer 1. april og allerede i næste uge kan hentes fra skraeppebladet.dk i elektronisk udgave.

Blogartiklen er oprettet: 20. mar 2010


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt