Regnskabsrod hos de store afdelinger i Brabrand Bolig­forening

Tre af de største boligafdelinger i Brabrand Boligforening har brokket sig massivt over rod i regnskabet på grund af manglende varmeopkrævning. Det drejer sig hundredetusindvis af kroner i hver afdeling.

Boligforeningens administration har “glemt” at opkræve nok for varme, så nuværende og kommende beboere får højere husleje. Men dette er ikke en lovlig fremgangsmåde.

I stedet skal beløbet tages af hele boligforeningens egenkapital, hvis det står til afdelingerne Toveshøj og Holmstrup, der her helt har afvist at godkende regnskabet fra den centrale administration i Brabrand Boligforening.

Fotocollage baseret på arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

“I afd. IV, V og VI er der sket en fejl i afregningen af varmeudgiften, der hidrører forbrugsårene 2006/07. Der er i perioden opkrævet et utilstrækkeligt beløb i à conto.
Udgiften er herefter medtaget i afdelingernes regnskab 2008, fordi muligheden for at kræve efterbetaling i forhold til lejerne (forbrugerne) må antages at være fortabt efter reglerne i almenlejeloven. Det er ubestridt, at fejlen er begået af administrationen i boligforeningen,” fremgår det bl.a. af et citat om sagen.

Note:

IV: Afdeling 4, Gellerupparken
V: Afdeling 5, Toveshøj
VI: Afdeling 6, Holmstrup
Kontaktadresser

Mere i Skræppebladet april

Læs meget mere om regnskabsrod, manglende godkendelse og et hav af forbehold. Du kan også få mere at vide om, hvordan økonomien alligevel fortsætter i afdelinger, der føler sig svigtet af de ansatte regnskabsfolk og jurister samt toppen af boligforeningen i Skræppebladets april-nummer. Bladet udkommer den 1. april, men kan allerede i næste uge downloades i pdf-format fra hjemmesiden skraeppebladet.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Simon Bech Hansen
Iflg. økonomisk teori findes der to typer af forbrugsgoder. Dem med aftagende grænsenytte og et gode-bundt. Lejlighederne i Gellerup-parken vil jeg betegne som et gode-bundt, ja man kunne måske gå så langt som til at kalde et et luksus-gode. Anderledes forholder det sig med varmen, varme er jo ikke noget, man efterspørger mere og mere af som forbruger. Varme må da være et gode med aftagende værdi. Når nogle beboere inkl. mig selv alligevel beskæftiger sig med varme som et forbrugsgode, er det fordi man bliver mistænkelig. Dels over, at det hele er fjernstyret fra en central, og koblet til et gammeldags EDB-system. Der er installeret en smart måler i lejligheden, hvor man burde kunne aflæse forbruget, men boligforeningen har valgt ikke at vedligeholde lige netop denne kontrol-måler med hensyn til varme. Elektricitet og vand kan man derimod kontrollere. Mistanken bestyrkes af, at der i fyringssæsonen virkelig bliver fyret op fra varmecentralen. Radiatorerne i min lejlighed har da to funktioner: De er enten glohedende varme eller kolde, fordi jeg lukker for dem. Termostaten, der skulle regulere varmetilførslen til rummene og holde temperaturen er på mærkeligvis ikke fungerende. Det bestyrker naturligvis mistanken om, at der er noget fusk med det varme og det er selvfølgeligt derfor også ærligerligt at skulle aflevere pengene for noget, man har mistanke om ikke fungerer helt efter bogen.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data