Beboere vil betale mere for at læse mindre

Fremtiden for Skræppebladet: Flere magasinvarianter, færre sider i magasinet, mere lokalstof og et langt dyrere beboerblad.

Denne cocktail skulle gerne give et bedre beboerblad for beboere i Brabrand Boligforening, fremgår det af referatet fra et seminar, hvor det såkaldte Skræppeblads-udvalg kunne fremlægge visioner for redaktionsmedlemmer på bladet.

Fotocollage baseret på arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen og forsiden af Skræppebladet april 2010

Beboere er trætte af at læse om noget, der sker i de andre afdelinger, lyder tesen. Derfor vil de gerne betale for at slippe for information.
Det giver simpelthen større accept af beboerbladet hos den enkelte beboer og i boligforeningens afdelingsbestyrelser, hvis de kan slippe for at læse om de andre.
Vil man alligevel læse om de andre afdelinger henvises til bladets hjemmeside, der skal bringe alle indlæg.

En af bagmændene til de nye ideer i Skræppebladsudvalget er Vagn Eriksen. Han fortæller om udvalgets konklusionerne på udvalgets arbejde:
“Det skal være et beboerblad og ikke et foreningsblad.”
Udvalget anbefaler altså at Skræppebladet ophører med at være foreningsblad. “Løsrevet blad, er det, man ønsker mest,” sagde Vagn Eriksen.

Blandt forslagene til et dyrere beboerblad er foruden øgede trykomkostninger også ansættelse af redaktør/supporter, bedre fysiske rammer (bl.a. redaktionslokaler), overtagelse af Borgerportalens 8220-aktiviteter. Endvidere ønskes bladets nuværende bestyrelse (der er Brabrand Boligforenings foreningsbestyrelse) udskiftet med en selvstændig Skræppeblads-bestyrelse.

Læs mere i Skræppebladet, der udkommer 1. april og allerede i næste uge kan hentes fra skraeppebladet.dk i elektronisk udgave.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data