Generalforsamling i Gellerup Fællesråd 23. maj

Gellerup Fællesråd indkalder medlemmer til generalforsamling mandag den 23. maj kl. 19.00 i Foreningernes Hus (tidligere Nordgårdskolen)

Dagsorden ifølge vedtægter

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse
  3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent i samme periode
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Torben Hartman og Carl Marcussen) og –suppleanter
  7. Valg af revisor (på valg er Vagn Eriksen) og –suppleant
  8. Eventuelt

Fællesrådet i Gellerup kan fejre 10 års fødselsdag 29. maj 2011

Gellerup Fællesråd fungerer i dagligdagen som talerør for områdets beboere overfor kommunen, men samtidig kan fællesrådet også hjælpe med at få informationer og debatoplæg fra kommunen ud til borgerne. Dermed spiller fællesrådet en vigtig rolle for udviklingen af demokratiet og kulturen i kommunen.

Jordlejer til Sansehave og borgerportal
Her i foråret er fællesrådet blevet lejer af et stort stykke jord ved indgangen til Hasle Bakker – den tidligere haveforening Mariehønen – planen er at placere en del af den kommende sansehave, som er et ad hoc-projekt under Samvirket i Gellerup og Toveshøj.

Borgerportalen gellerup.nu er et andet lokalt initiativ, som fællesrådet bakker op omkring. Ideen med borgerportaler stammer tilbage til Urbanprogrammets tid. Der arbejdes nu på at få den lokale nyhedsportal gellerup.nu forankret under Samvirket i samarbejde med de to boligafdelinger.

Happing på Klostertorv
Projektet ”I love Gellerup” har også fået opbakning fra Gellerup Fællesråd, som fra starten synes, at ideen om at bringe Gellerup ind til Århus centrum var en herlig ide.

Fællesrådet var derfor straks med på at hjælpe med at få initiativet gennemført. Og den 28. maj bliver en herlig eftermiddag på Klostertorv både for deltagerne fra Gellerup, men mindst lige så spændende for beboerne i Århus Centrum, som måske ikke kender Gellerup-området fra andet end den negative omtale i medierne.

Støtte fra fond
I år har fællesrådet i Gellerup haft lidt flere penge at støtte initiativer, efter at Hotelejer Andreas Harboes Fond kort inden jul donerede 25.000 kroner til det spændende arbejde, som fællesrådet har gang i, i forhold til, at fællesrådet altid gerne vil være med at være med til at give et mere nuanceret billede at Gellerup, som et boligområde, hvor mange faktisk er meget glade for at bo.

Venlig hilsen
Gellerup Fællesråds bestyrelsen 2010-2011
Helle Hansen, Carl Marcussen, Conny Jepsen,
Mustafa Jama og Torben Hartman

Gellerup Fællesråd
Gudrunsvej 76, 7. th.
8220 Brabrand

Blogartiklen er oprettet: 14. maj 2011


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt