Løb for livet i Gellerup

Lions Club i Brabrand samler ind, så foreninger og ildsjæle i og omkring Gellerup kan invitere hele byen til stor aktivitetsdag i Hasle Bakker.

En stor aktivitetsdag i Hasle Bakker lørdag den 18. juni sætter fokus på motion, samvær og det sunde liv i naturen som middel til at fremme fællesskab og trivsel.

Under titlen ”Løb for livet i Gellerup” inviteres alle borgere fra såvel lokalområdet som resten af Aarhus til aktivitetsdag i bakkerne med masser af motion og musik. Alle aktiviteter på dagen er gratis.
Bag initiativet står Samvirket i Gellerup-Toveshøj, Den Selvejende Institution Hasle Bakker, Gelleraps og Lions Club Aarhus/Brabrand. Lions har i disse dage travlt med at besøge lokale virksomheder, både for at skaffe sponsorer til arrangementet og for at fortælle om muligheden for at benytte dagen som rammen om en firmaaktivitet for medarbejderne og deres familier.

Parkrun i Hasle Bakker - nu også som holdløb. Pressefoto: DSI Hasle Bakker

Carsten Frost, præsident for Lions Club Aarhus/Brabrand håber, at aktivitetsdagen kan medvirke til at synliggøre naturområdets mange muligheder for sport og fritidsaktiviteter ikke mindst i forhold til de unge, og at den kan være med til at sætte skub i endnu flere sunde fritidstilbud i området.

”Vi vil gerne samle ind til støtte for et arrangement, der gør, at flere får øjnene op for den flotte natur, der findes i området og får lyst til at bruge den. Især håber vi, at dagen kan være med til, at flere børn og unge fra Gellerup får mod på at komme ud og være aktive i naturen. Det, at man laver noget fysisk sammen i det fri, har bare en god virkning. Det er jo når man deltager i nogle udfordringer sammen, at man lærer hinanden at kende og får gode oplevelser. Som lokal Lions Club i Brabrand ønsker vi at støtte initiativer, der giver mulighed for, at flere børn og unge kommer ud og bruger naturen,” siger Carsten Frost.

Han lægger vægt på, at det er gratis at deltage i ”Løb for livet i Gellerup” takket være sponsorbidrag: ”Aktivitetsdagen er en mulighed for, at alle kan deltage og få en oplevelse, uden at det koster den enkelte noget, det skal ikke være pengene, der afholder folk fra at være med,” understreger Carsten Frost. Blandt sponsorerne er City Vest, der har doneret præmier for 10.000 kroner.

Lions har ambitioner om at gøre aktivitetsdagen til en årligt tilbagevendende begivenhed i Hasle Bakker i samarbejde med foreningslivet, så man også i den vestlige del af Aarhus
får et stort motionsarrangement for firmaer, foreninger og familier på linje med dem, som typisk foregår omkring Mindeparken, Tangkrogen og Atletion. Carsten Frost opfordrer derfor også firmaerne til at møde talstærk op den 18. juni.

”Tusindvis af århusianere kører forbi bakkerne dagligt til og fra arbejde, men mange har aldrig besøgt det fantastiske naturområde, så her er en god anledning til at stille op og få nogle fælles oplevelser,” siger Carsten Frost. Han peger her på holdkonkurrencen, en 5 km løbe- eller gåtur for tremandshold som en af mulighederne på dagen. Denne konkurrence er også oplagt til venskabelige dyster imellem opgange i boligbebyggelserne, skoleklasser, klubber, familier og venner.

1900 Rope skipping i Hasle Bakker sammen med områdets børn. Pressefoto: DSI Hasle Bakker

Aktivitetsdagen foregår i to afdelinger: Fra kl. 9-14 er der sport og motion, bl.a. mountainbike, familieorientering, løb og gang, zumba, rope skipping, jagtøvelser og forskellige boder med sundhedstips, -tjek og quizzer. Fra kl. 14 løber Gelleraps af stablen, hvor de unge fra rapskolerne optræder, og også etablerede navne kommer forbi med et nummer. Sideløbende hermed kan man kigge på eller selv deltage i forskellige former for streetsport, bl.a. soccer, basket, parkour, dans og bmx.

Lørdag den 28. maj løber festivalen ”I love Gellerup” af stabelen på Klostertorv i det centrale Aarhus. Her rykker aktive fra Gellerup ind til midtbyen for at give smagsprøver på, hvad der foregår i Gellerup.

”Med arrangementet ”Løb for livet i Gellerup” håber vi at vende trafikken mod vest, så også borgere fra andre dele af byen finder anledning til at komme herud og ved selvsyn opleve områdets særpræg og afprøve nogle af de mange muligheder,” siger Carsten Frost.

Formand for Den Selvejende Institution Hasle Bakker, Bent Hviid er begejstret for Lions’ støtte til nye arrangementer i området.

”Hasle Bakker er jo netop skabt til glæde for befolkningen og udlagt til spændende aktiviteter og naturoplevelser. Ethvert initiativ, der kan være med til at øge kendskabet og få flere til at benytte faciliteterne til sport, leg og motion er kærkomment. Især vil det glæde os, hvis vi med hjælpen fra Lions får mulighed for at sætte flere aktiviteter i gang for børn og unge,” siger Bent Hviid. DSI Hasle Bakker er en enhed under Idrætssamvirket Aarhus og har til formål at hjælpe med til at udbrede kendskabet til området og koordinere aktiviteter i bakkerne og Skjoldhøjkilen.

Udgangspunkt for aktivitetsdagen er P-pladsen ved foden af bakkerne på Lenesvej samt Tovshøjskolen. Se mere om aktiviteterne på www.haslebakker.dk

Yderligere oplysninger om aktivitetsdagen:

Carsten Frost, præsident Lions Club Aarhus/Brabrand, tlf: 51 53 85 06
Bent Hviid, formand DSI Hasle Bakker, tlf: 26 77 13 56
Henning Winther, Leder af Gelleraps, tlf: 21 26 66 88
Helle Hansen, Samvirket Gellerup-Tovehøj, tlf. 29 20 89 78

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • fra kl. 9
    Løb for livet i Gellerup
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data