Renove­ringsprojektet i afdeling 2 Søvangen

Finansieringsforslag fremlagt for interessegruppen

Der er planlagt beboermøde om renoveringen i Søvangen den 23. maj i Globus, og i den forbindelse blev finansieringsforslag, som på forhånd var godkendt af Landsbyggefonden forelagt for Interessegruppen.

Forskellige finansieringsskitser blev gennemgået på mødet og en huslejeberegning i forhold til renoveringsprojektet blev forelagt.

Budgettet for det projekt, der skulle finansieres, omfattede

 • Udskiftning af tagbeklædning og isolering af lofter
 • Skalmure og udvendig isolering
 • Nye yderdøre og vinduer, og udskiftning af altaner
 • Isolering af kælderydervægge og fundamenter
 • Ventilationsanlæg
 • Flytning af regnvandsledninger
 • Renovering af spildevandsledninger
 • Tilgængelighedsboliger i blok C
 • Nyt fælleshus med P-kælder
 • Åbning mellem blokke og klynger
 • Nye stisystemer
 • Skimmelafrensning, nedrivning af sidebygninger ved klynger
Arkivfoto af Kirsten Hermansen fra Skræppebladet 2009-1 Februar. Renovering af Søvangen

Arkivfoto af Kirsten Hermansen fra Skræppebladet 2009-1 Februar. Renovering af Søvangen

En anselig huslejestigning skal man regne med under alle omstændigheder

Landsbyggefonden har set på, hvad en nødvendig renovering af afdelingen skulle kunne bære i huslejestigning, og for at støtten til finansieringen kunne blive med maksimal lånegaranti og fordelagtige lånesatser.
Fra budgettet har det dog været muligt at fravælge dele af budgettet såsom kloakseparering og solcelleanlæg. Dette kan udføres på et senere tidspunkt.

På den baggrund har man beregnet en huslejestigning på 215 kr. pr. m2 pr år. Det er en anselig stigning – for mellem lejligheder og huse en huslejestigning på 1300-1800 kr. pr. måned.
Derfra kan dog fratrækkes en besparelse på varmeudgiften, som endnu ikke kan opgøres og en fremtidig besparelse i afdelingens regnskab for henlæggelser.
Hvilke konsekvenser det har for boligstøtte vides ikke, da nogle allerede har et loft.

Der blev stillet en del spørgsmål på mødet. Specielt omkring de ting, der var medtaget i budgettet, og som måske kunne undværes for at begrænse huslejestigningen.
Det drejede sig om et nyt fælleshus med P-kælder, åbning mellem blokke og klynger og et nyt stisystem.

Hvis der tages noget ud af budgettet falder den gode finansiering af lån tilsvarende og huslejestigning vil blive den samme, men tilbagebetalingstiden bliver dog mindre.
Der er givet tilsagn om tilskud som en samlet pakke.
Inden der afholdes beboermøde, har man lovet at undersøge det, og se om det kan give en økonomisk besparelses-effekt, således at der måske også kan stemmes om et budget uden disse forslag.

Hvad med de gamle garager, bliver de fjernet?
Ja, men garagerne i nærheden af skoven og på Brabrand Skovvej bliver ikke fjernet.
En P-kælder – fungerer den som garage eller er det et samlet rum? Det er ikke endelig besluttet, ligesom man endnu ikke ved hvad garagelejen bliver.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Kirsten Hermansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Beboer­møde
  Renove­ringsprojektet i afdeling 2 Søvangen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data