Torben Overgaard stopper som direktør i Brabrand Bolig­forening

Brabrand Boligforeningens direktør Torben Overgaard og foreningsbestyrelsens formandskab har i fælleskab planlagt et generationsskifte, som skal føre til, at en afløser for Torben Overgaard findes inden udgangen af året. Foreningsbestyrelsen har godkendt planerne.

Brabrand Boligforening har bedt konsulent- og rekrutteringsfirmaet MUUSMANN udarbejde en rapport om organisering og ledelsesopgaver i Brabrand Boligforening – herunder organiseringen af Helhedsplanen for Gellerupparken. Bestyrelsen afventer denne rapport og træffer herefter beslutning om den fremtidige ledelsesstruktur, og i forlængelse heraf iværksætter bestyrelsen en rekruttering af den nye direktør, som sikres en grundig indføring i arbejdet, blandt andet i samarbejde med den afgående direktør.

Torben Overgaard er 66 år, og han har været ansat i Brabrand Boligforening siden 1967, hvor han har været forretningsfører/direktør siden 1983.

Direktør Torben Overgaard siger:

“Det bliver naturligvis svært at sige farvel. Selv om vi har mange store projekter – men det har vi jo altid – er det den rigtige beslutning at indlede et generationsskifte nu. Det ligger mig meget på sinde, at det kommer til at foregå på en ordentlig, planlagt og kontrolleret måde, så vi sikrer kontinuiteten i udviklingen af boligorganisationen og i gennemførelsen af helhedsplanen.”

Formand for organisationsbestyrelsen, Jesper Pedersen, siger:

“Det er vanskeligt at forestille sig Brabrand Boligforening uden Torben Overgaard. Han har i årtier været en markant og fremsynet direktør, så han bliver svær at erstatte. Men vi har sammen med Torben drøftet, hvad der skal ske fremover, og vi har nu i organisationsbestyrelsen godkendt, at vi gennemfører generationsskiftet i det kommende halve år, så Brabrand Boligforening også i fremtiden er sikret en god ledelse.”

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data