Søvangen: beboer­møde aflyst 11. maj

I Skræppebladet har der været forhåndsvarsel om beboermøde vedrørende renoveringsprojektet onsdag 11. maj 2016.

Dette møde bliver ikke til noget

På interessegruppemøde 7. april blev der åbnet mulighed for at beboere kunne komme med yderligere ønsker om dels tillæg til det foreslåede projekt, dels få beregninger vedrørende evt. reduktioner i projektet.

Med baggrund i, at projektet økonomisk skulle holde sig indenfor den økonomiske ramme der bliver aftalt med Landsbyggefonden, gennemgik bestyrelsen atter projektet, og udbad sig, samstemmende med interessegruppemødet, økonomiske beregninger bl.a. i forhold til ombygningen af Louisevej 2-6 til tilgængelighedsboliger. Der rejstes spørgsmål om rimeligheden i den kraftige ombygning af boligerne over forretningslokalerne. Der ønskes tal for kun at ombygge de nuværende forretningslokaler til tilgængelighedsboliger.

Der ønskes også overslag over omkostningerne ved sammenlægninger af lejligheder og værelser i etagerne over.

Derudover bad afdelingsbestyrelsen om at få dels beregninger over omkostningerne ved at inddrage varmeisolering henholdsvis lydisolering af gulvene i huse og lejligheder i renoveringsprojektet, dels om undersøgelse hos Landsbyggefonden, om denne del af renoveringen af beboeren kunne udskydes til fraflytning (for at undgå genhusning).

Selv om administrationen lovede hurtig behandling og på renoveringsmøde med bestyrelsen 20. april håbede at kunne nå det, så mødet 11. maj kunne indkaldes med de foreskrevne 14 dages varsel, har vi i afdelingsbestyrelsen endnu (8. maj) intet hørt om hverken beregninger, forhandlinger med Landsbyggefonden eller oplysning om hvornår vi kan forvente oplysninger herom.

Afdelingsbestyrelsen har orienteret administrationen om, at ny dato for beboermøde vedrørende renoveringsprojektet først kan fastlægges når svarene på de fremsendte spørgsmål er behandlet i
bestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen beklager at beboermødet vedrørende renoveringen kan komme til at ligge i ferieperioden, men vi har et tidsmæssigt pres der gør at beboermødet ikke kan udskydes til efteråret.

Indkaldelse til beboermøde skal ske med 14 dages varsel ved omdeling af indkaldelse til alle beboere, så hold øje med din postkasse.

På vegne af afdelingsbestyrelsen i afdeling 2 Søvangen
Erik Bløcher

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Kirsten Hermansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data