Der skal nyt blod i forenings­bestyrelsen

Mathias Ottesen vil sørge for at studerende er repræsenteret i boligforeningens bestyrelse

Om få år, udvider Brabrand Boligforening med flere hundrede nye studieboliger. Med dem følger der endnu flere unge studerende, men alligevel har boligforeningens bestyrelse ingen repræsentanter, der selv er studerende eller for nyligt har været det. Det vil jeg gøre noget ved.

Nyt blod

Mit navn er Mathias Ottesen Nielsen, jeg er 21 år gammel og læser til dagligt en bachelor i filosofi på Aarhus Universitet, hvor mine interessefelter blandt andet er teknologi, politik, æstetik og kultur. Derudover har jeg en stor kærlighed til musik, som jeg har dyrket i mange år før jeg flyttede til Aarhus, blandt andet som sanger i Herning Kirkes Drengekor, og brætspil – der er intet så hyggeligt som at samle sig om en god gang pap.

Jeg er ny i Aarhus, da jeg flyttede fra Herning-forstaden Gjellerup til Aarhus i september 2016 og flyttede direkte ind i Brabrand Boligforenings afdeling 19, Bronzealdervænget, men jeg har gjort en stor indsats for at komme tæt på byens rige liv – også gennem et kort studiejobsophold hos Aarhus Onsdag.

Jeg har boet i afd. 19 lige siden jeg flyttede til Aarhus og der gik heller ikke mere end et halvt år, før jeg og tre andre ved et ekstraordinært beboermøde blev valgt ind i vores afdelingsbestyrelse. Der sad nemlig på det tidspunkt kun én, vores nuværende formand Barbara. Sådan går det, i studieafdelingerne, hvor fraflytningsfrekvensen er relativt høj.

Siden da, har vi arbejdet for at skabe et socialt liv i afdelingen igen og ikke mindst sørge for, at engagere vores mange naboer både i fællesskabet og i beboerdemokratiet.

Jeg har altid haft en interesse for politik og jeg kan godt lide tanken om, at det er helt tæt på kroppen og ikke mindst hjemmet, når det drejer sig om beboerpolitik.

Særlige udfordringer

At vi var nødt til at udfylde hullerne efter en pludseligt forsvunden bestyrelse er ikke så underligt, for studerende flytter meget og ofte også når der lige er noget, der byder sig. Derfor har en ungdomsafdeling et særligt problem med at opretholde kontinuiteten, hvis hele bestyrelser skiftes ud på én gang.

Desuden er det slet ikke sikkert, at der kan findes kandidater til at stille op, da mange er førstegangsflyttere og formenligt ingen erfaring med beboerdemokratiet har haft – det havde jeg heller ikke selv – og derfor kan det være svært at vide, hvorfor man skal prioritere sin afdelingsbestyrelse, når man også samtidig skal jonglere studiejob, forelæsninger, opgavedeadlines og have lidt tid til at slappe af også.

At der er disse særlige udfordringer for ungdomsafdelinger er sikkert ikke ny viden, men desværre er det ikke mit indtryk, at der for øjeblikket er en klar strategi for hvordan boligforeningen kan løse problemerne. Det gælder både for de eksisterende afdelinger med studieboliger mens så sandelig også de kommende – og ikke at forglemme de helt særlige sproglige og kulturelle problemstillinger der kommer af, at boligforeningen også udlejer værelser til udvekslingsstuderende i samarbejde med Aarhus Universitet.

Men udover, at jeg kan se helt konkrete udfordringer, der skal løses, har jeg også en vision om, at Brabrand Boligforening kan gøre mere for aktivt at være en boligforening for byens mange studerende. Iværksætterfaciliteterne, der er planlagt i det kommende Gellerup-kollegie, er et skridt i den rigtige retning, men jeg så gerne at boligforeningen i fremtiden også arbejde mod at blive en forening, hvor de studerende, der har mod og lyst, kan få muligheder for at udfolde deres kompetencer – også dem, der ikke vil være selvstændige iværksættere.

Sidst men bestemt ikke mindst, vil jeg arbejde for, at de forskellige ungdomsafdelinger i fremtiden samarbejder tæt, så de har en stemme i Brabrand Boligforening, der ikke er til at overhøre.

En ung stemme

Vi mangler en ung stemme i foreningsbestyrelsen – både nu og i høj grad i fremtiden – der kan have øje for de særlige udfordringer vi har og holde den samlede bestyrelse op på, at få taget hånd om dem!

Den stemme, vil jeg være. Ikke kun for mig selv eller min egen afdeling, men også som talerør og kontaktperson for alle nuværende og kommende studerende i Brabrand Boligforening.
Derfor stiller jeg op til foreningsbestyrelsen på dette års repræsentantskabsmøde.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Læs også
Hvem stiller op til foreningsbestyrelsen?
Med kandidaterne Johannes Faghtmann og Jesper Pedersen, der begge genopstiller til Brabrand Boligforenings bestyrelse på repræsentantskabsmødet den 28. maj 2018.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data