Hvordan går det med forhandlingerne om en udviklings­plan med Aarhus Kommune?

I går gik beboerne i Gellerup et brev i postkassen om de forhandlinger, der lige nu foregår mellem kommunen og boligforeningen. Der er ikke så meget nyt, men den er sendt ud for at informere beboerne om, hvad der foregår lige nu.

Kære beboere

Som I ved, forhandler Brabrand Boligforening med Aarhus Kommune om et fælles grundlag for en udviklingsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Det er ha?rde forhandlinger, hvor der endnu er et stykke vej mellem parterne.

Senest mødtes boligforeningen og kommunen onsdag den 30. januar. Brabrand Boligforenings formand, Keld Albrechtsen, opsummerede i februar-nummeret af Skræppebladet situationen:

”Pa? mødet kunne vi konstatere, at der fortsat er betydelig afstand mellem parterne, først og fremmest fordi kommunen ønsker at fa? nedrevet et væsentligt større antal blokke, end boligforeningen ønsker. Men vi gik ikke ind i konkrete forhandlinger om det spørgsma?l.

I stedet blev det aftalt, at en lang række forhold først skal udredes nærmere. En aftale vil nemlig blive særdeles omfattende. Derfor var der efter min mening tale om et konstruktivt møde.”

Oprindeligt var der planlagt et nyt møde pa? ra?dhuset torsdag den 7. marts. Dette møde er udskudt til tirsdag den 26. marts. Hvorvidt det bliver muligt at indga? en aftale til den tid, vil tiden vise.

Efter loven skal kommunen og boligforeningen inden 1. juni indsende en fælles aftale om planen til godkendelse i boligministeriet.

Udarbejdelsen af planen har to faser. Først skal der vedtages en udviklingsplan. Den skal boligforeningens repræsentantskab tage stilling til inden 1. juni.

Hvis udviklingsplanen godkendes – og derefter accepteres i ministeriet – skal der udarbejdes en ny helhedsplan for Gellerup og Toveshøj.

Den nye helhedsplan skal indeholde en tidsplan for renoveringen af de resterende blokke og hele økonomien. Planen skal ogsa? indeholde regler om beboernes rettigheder ved fraflytning, huslejen og sa? videre. Og sa? skal denne helhedsplan vedtages efter de sædvanlige regler om godkendelse af sa?danne planer. Det betyder, at det er beboerne i Gellerupparken og Toveshøj, som skal stemme ja til helhedsplanerne.

Na?r næste møde pa? ra?dhuset er oversta?et tirsdag den 26. marts, vil boligforeningen orientere om, hvad der er sket pa? mødet. Det vil blandt andet ske via opslag pa? hjemmesiden www.bbbo.dk og eventuelt ved udsendelse af et nyt orienteringsbrev, hvis der er vigtigt nyt at berette.

Og sa? vil der ogsa? blive grundigt orienteret om situationen pa? de to afdelingsmøder: Toveshøj tirsdag den 9. april og Gellerupparken onsdag den 10. april.

Med venlig hilsen Brabrand Boligforening

Brabrand boligforeningen har foreslået, at der bygges en ny skole i området. Her er et vue langs Karen Blixens Boulevard med ny folkeskole til højre og kontorerhverv til venstre.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data