Afgørende forhandlinger mandag den 6. maj

Forhandlingerne med Aarhus kommune om en udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj går nu ind i den afgørende fase. Foreningsbestyrelsen har fastlagt et mandat, der går ud på, at der skal nedrives så få boliger som muligt.

Men i månedsvis stod kommunen urokkelig fast på, at der skulle nedrives eller udstykkes 720 lejligheder. Det ændrede sig på et møde mandag d. 29. april, hvor der var enighed om, at der nu kan forhandles om mindre end 720 lejligheder.
Derudover var der en række spørgsmål, som kom lidt i bevægelse, bl.a. tryghed til de beboere, der bliver tvunget til at flytte, extra byggekvote til boligforeningen og dækning af de to afdelingers tab m.v.

Det bliver ikke et forhandlingsresultat, der vil skabe glæde iblandt beboerne. Men vi vil på mødet mandag d. 6. maj presse kommunen så langt som overhovedet muligt.

Det er usikkert, hvilke blokke, der skal rives ned, men helt sikkert ikke denne, der er under renovering.

Derefter skal repræsentantskabet så behandle forslaget på to møder ( d. 14. maj og d. 27. maj). Her skal der tages stilling til et valg mellem denne udviklingsplan – eller alternativet, som er en såkaldt afviklingsplan, der også vil indebære et betydeligt antal nedrivninger. Vi vil informere så grundigt, vi kan, om de to alternativer, inden der træffes beslutning.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data