Det blev et knebent ja til udviklings­planen for Gellerup og Toveshøj

Det var tæt løb, da repræsentantskabet stemte om udviklingsplanen

” Vi har ikke en chance. vi bliver slagtet,” sagde formanden for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, da han anbefalede et ja til udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj.

Inden disse ord fra Keld Albrechtsen havde der været mange indlæg, hvor de fleste anbefalede et nej. Et af indlæggene var fra Anett S. Christiansen, formand for Toveshøj, som begyndte med at fortælle, at dette er som et vælge mellem pest eller kolera. ” Dette er i strid mod grundloven, menneskerettighederne, det er et angreb mod bæredygtighed og miljøet – det er vi sikre på det er. Men det er embedsmændene ligeglade med og de vil bøje lovgivningerne til deres fordel.”

Hun anbefalede dermed et nej, fordi hun ikke kunne stå inde for sådan en aftale.

Keld Albrechtsen forklarede i sin beretning, at man var bange for, at det blev meget værre, hvis der blev stemt nej. ”Der har været mange følelser, men jeg har indset, at der ikke er udsigt til, at det går godt ved et nej. ”

En af beboerne fra Hans Broges Parken plæderede for et ja. ”Vi hører hele tiden, at vi skal være solidariske, men det vender kun en vej. Hvem er solidariske med de andre afdelinger? Vores fornemmeste opgave at varetage vores beboernes interesser. Herefter henviste hun til skrivelsen, som Almen Modstand havde sendt til medlemmerne af repræsentantskabet.

”Almen Modstands brev er vildledende og forvirrende. Når man skriver, at det, der er vedtaget er udemokratisk, så forstår de ikke, hvordan politik, det fungerer.”

Kort med overblik over renoveringer og nedrivninger.

Er flertal af foreningsbestyrelsen kæmpede for et nej

Mathias Ottesen Nielsen fra foreningsbestyrelsen mente, at de 25% er en katastrofe. Vi skal ikke acceptere den slags mafiametoder, hvor vi bliver truet til at stemme for noget, som vi ikke kan stå inde for, vi skal ikke bøje nakken, det handler om ordentlighed og stå frem. Det vil være nemmere at sige ja til denne aftale, der mangler nogen, der sætter foden ned, det vil vi ikke sætte vores navn på. ”

Han var ikke sikker på, at han ville sige noget til møde, men han kunne alligevel ikke lade være, da det kom til stykket. Han har tidligere været aktiv i debatten med en del læserbreve i aviserne.

Peter Iversen anbefalede også et nej. ” Brabrand Boligforenings udviklingsplan er meget mere visionær end byrådets, derfor vil jeg bede jer om at sige nej, vi kan ikke være sikre på, hvad der sker, hverken hvis vi siger ja eller nej.”

Helle Hansen ville også gerne have repræsentantskabet til at stemme nej. Hun citerede borgmesterens ord for 200 arkitekter, som for 14 dage siden afholdt konference i Gellerup.
”I virkeligheden – ja, der er selvfølgelig noget lovgivning, der siger, at vi skal – men selv hvis der ikke havde været lovgivning, så havde vi givet hinanden håndslag på, at vi skulle lave en næste tape i udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj, hvor hovedmålet er at skabe en balanceret by med balanceret kvarterer. – Det er ikke Brabrand Boligforenings forhandlere, han har lavet håndslag med. Så må det jo være de andre byrådspartier?”

Abdinasir Jama, som også er formand for Gellerupparken, bad også om et nej. ” Jeg har ikke tiltro til Byrådet. Der står ikke i lovgivningen, at det er nødvendigt at rive blokke ned, man kan også vælge at ommærke blokke til ungdoms- eller ældreboliger. Jeg har snakket med beboerne, de siger, at de vil kæmpe. Vi vil hellere miste de goder, der følger med et nej, end at få nedrevet vores blokke.”

Abdinasir Jama har ingen tiltro til byrådet.

Keld Laursen mente, det blev værre ved et nej

Diretør Keld Laursen talte på vegne af administration. ”Vi har mærket hvilken magtfaktor, vi står overfor, det har været udmarvende, de har ikke skyet et middel, så hvis vi stemmer nej, bliver det værre. Vi har ingen mulighed for at kæmpe imod. Min prognose er at hvis det bliver et nej, så må vi tage afsked til nøglemedarbejdere i løbet af det næste stykke tid.

Der var også anbefalinger af et ja

I indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, var der også vedlagt et brev fra repræsentanter fra Sonnesgården.

Her argumenterede de for, at selvom de var imod nedrivninger, mente de, at ved at stemme nej, ville Brabrand Boligforeningen miste muligheden for selv at præge udviklingen af områderne. De peger for de fordele, som findes ved at acceptere aftalen: udvidet støtte til genhusning og et loft over maksimal husleje, at boligforeningen får sikret byggekvoter og at der bliver mulighed på genhusning i området.

” Netop i denne situation er det vigtigt, at vi støtter op om Brabrand Boligforening, ledelsen, foreningsbestyrelsen og deres forhandlingsresultat – for kun sammen er vi stærke – vi skal sikre resultater og tryghed for beboerne i Gellerup og Toveshøj og får de andre afdelinger i Brabrand Boligforening og ikke bekæmpe vejrmøller.”

Enkelte ja’er i Foreningsbestyrelsen

Næstformand Erik Bløcher anbefalede et ja. Han brød sig heller ikke aftalen, men han argumenterede for, at hvis der blev stemt nej, er det embedsmændene, der afgør områdets skæbne. ”Vi får ikke noget bedre. hvis vi siger ja, må vi arbejde med det politisk og arbejde i et åbent forum, så beboerne kan følge med.

Meget tæt afstemning

Efter næsten to timers debat kom de til afstemningen. Her blev det meget tæt. 50 medlemmer af repræsentantskabet stemte ja og 44 stemte nej.

I dag skal Aarhus Byråd godkende aftalen. Det sker klokken 16. Men der er massivt flertal i byrådet, så der er ingen tvivl om, at den bliver godkendt.

Udtalelse fra Boligforeningen

Efter der var stemt ja, blev repræsentantskabet enige om en udtalelse.
Den kan du læse her

Udtalelse, som blev vedtaget på mødet.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data