Gellerup skal opdeles i tre kvarterer

Mandag aften blev Brabrand Boligforening og borgmester Jacob Bundsgaard enige om en aftaletekst, der sætter rammerne for Gellerup og Toveshøjs udvikling frem til 2030.

Tekst Elsebeth Frederiksen, illustration fra aftaleteksten

Gellerup og Toveshøj bliver opdelt i tre kvarterer; Karen Blixen-kvarteret, Trille Lucassen-kvarteret og Toveshøj-kvarteret. Der står, ifølge aftaleteksten, at ”hvert område særlige identiteter, variation og velfungerende nabolag.”

To etaper
Hvordan skal kvarteret så laves om? Parterne blev enige om, at der ikke skal laves en detaljeret plan for omdannelsen af området, men at rammerne og målene er sat. På den måde kan planen udvikle sig løbende.
Da planen tager tid at gennemføre, er den blevet opdelt i to etaper:

  1. Karen Blixen-kvarteret og Trille Lucassen-kvarteret, som gennemføres i perioden 2020-2026.
  2. Toveshøj-kvarteret, som gennemføres i perioden 2024-2030.

 

Nedrivning af blokke
For at leve op til lovens krav om 40% familieboliger, bliver en række lejemål nedlagt. Det vil sige, at seks blokke i Gellerup og tre i Toveshøj bliver revet ned. Der bliver i stedet mulighed for nye private bebyggelser såsom ejerlejligheder, byhuse, tæt-lavt byggeri og erhverv.
Hvis Aarhus Kommune beslutter at bygge en skole i området, er der også mulighed for det.
Alle tilbageblevne boliger bliver renoveret i høj kvalitet, med varieret arkitektur og blandede lejlighedstyper.
Det er endnu ikke besluttet, hvilke blokke, der skal rives ned i Toveshøj. Det bliver der først taget stilling til i 2023. Her finder man også ud af, hvilke blokke der renoveres.

Kort med overblik over renoveringer og nedrivninger.

Genhusning
En række beboere skal permanent genhuses. Genhusningen vil som i Bispehaven finde sted i overensstemmelse med ”Aftale om genhusning og nybyggeri” med BL’s 5. kreds. Alle er garanteret en passende almen bolig i Aarhus. Aarhus Kommune vil tilstræbe, at den enkelte beboer får flere valgmuligheder i forbindelse med valg af genhusningsbolig. Der etableres herudover en model med flyttehjælp til frivillig fraflytning målrettet beboere, som ikke lever op til kravene i fleksibel udlejning.

Aftalen betyder, at alle beboere som udgangspunkt tilbydes en genhusningsbolig på max 800 kr. m² pr. år.

Der skal tages individuelle hensyn til boligstørrelse og placering i forhold til nærhed til skole, dagtilbud, arbejde eller offentligt transport.

Aarhus kommune undersøger med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, om boligforeningen har ret til at genhuse internt i afdelingen, men kommunen vurderer, at det har de ret til. De laver en model, hvor beboere, der er i arbejde, under uddannelse eller over 65 år får fortrinsret.

Aftalen ikke endeligt gældende
Selvom der foreligger en aftale mellem boligforeningen og Brabrand Boligforening, er den endnu ikke gældende. Det bliver den først, når Aarhus Byråd og repræsentantskabet i Brabrand Boligforening har godkendt den. Det sker på det årlige repræsentantskabsmøde den 27.5.

Se hele aftalen her

 

 

 

 

 

 

Blogartiklen er oprettet: 08. maj 2019


Del eller print denne side:  

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt