I er ved at ødelægge området!

På byrådsmødet den 15. maj, oplæste Enhedslistens ordfører dette brev op, som er skrevet af Abdinasir Jama, som er formand for Gellerupparken

Kære Byrådsmedlemmer

Som formand for Gellerupparken og medlem af organisationsbestyrelsen i Brabrand Boligforening vil jeg stærkt appellere til at finde en bedre løsning end at rive blokke ned i Gellerupparken og Toveshøj. Vi vil det samme, men har forskellige løsningsforslag. Vi kæmper alle for at udvikle beboerne i Gellerup og Toveshøj.

Vi er ikke i tvivl om, at ved at ødelægge området, hvor der er mange mennesker med en anden etnicitet end dansk, gavner det Socialdemokratiets, Venstres eller Dansk Folkepartis valgkamp. Du ændrer ikke etnicitet, lige meget, hvor du flytter hen i Danmark. Jeg synes, at det er racistisk at måle og skelne på etnicitet for dermed at lave skærpede regler og stramninger. Jeg har mødt beboere, som er kede af, at det er deres blok, det gør ud over. En sagde forleden dag ” nu skal min blok rives ned, de vil af med os.”
Skal beboerne virkelig føle sig som andenrangsborgere i Danmark, bare fordi de bor et sted, I ikke kan lide?

Det kan i ikke gøre noget ved at ghettopakken er blevet vedtaget, for det var der flertal for i folketinget, Selvom regeringens ghettoudspil er racistisk og diskriminerende, så er den mere fleksibel end vores byråds ghettoaftale, for I har fjernet muligheden for at inddrage afdelingsbestyrelserne, muligheden for at salg, bygge nyt eller omdanne boliger for at opnå lovkravet om 40% familieboliger. I har valgt ikke at benytte jer af yderligere fortætninger. I har ikke samarbejdet en millimeter.
Det er ikke rimeligt, at borgmesteren ikke ønsker at inddrage os til forhandlingerne og ej heller er det en god forhandlingsskik at tilbageholde informationer, skærpe arealet for at opnå flere nedrivninger eller trække forhandlingen i langdrag uden indhold indtil slutningen af april. Hvad siger byrådets samarbejdskodeks til det, som i har vedtaget? Hvad regner I så med at der kommer ud af det her, når borgmesteren har forhandlet på baggrund af et ulige magtforhold?

Vi vil det samme, vi vil udvikle området og skabe ressourcestærke beboere, men vores metoder er forskellige. Vi sigter efter at udvikle folk og styrke medborgerskabet i Aarhus. Den metode som i skal stemme om, udvikler ikke beboerne ved at isolere dem i nye omgivelser i Aarhus, uden de har indsatser som der er rig mulighed af i Gellerup. Hvis de flytter til et andet område, har de ikke mulighed for at benytte sig af de boligsociale indsatser, som beviseligt har hjulpet mange beboere i job og uddannelse.

Beboernes medborgerskab styrkes ikke ved at tvinge folk til at flytte fra deres bolig, fordi det skal rives ned. Vi har mange indsatser i Gellerup, som gavner beboerne, især kvinder, unge og børn. Der er en høj flytterate i Gellerup, fordi mange af vores beboere bliver stærke og gode nok til at komme ud i resten af samfundet.

Hvor ville rådmændene Rabih Azad-Ahmad og Bünyamin Simsek samt tre af byrådsmedlemmerne være, hvis Gellerupparken ikke var rugemaskine for livsduelige mennesker. De er jo opvokset i Gellerupparken, være venlig at lytte til jeres borgere i Gellerup.

De ønsker at gøre brug at de muligheder som det boligsociale helhedsplan har givet og giver med støtte til uddannelse, arbejde og kriminalpræventive indsatser.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data