Kontante svar fra politikere om ghettopakken

Et tema, som er meget vigtigt for Brabrand Boligforening er ghettopakken. Der er valg til Folketinget den 5. juni og derfor har alle de 13 opstillingsberettigede partier fået tilsendt de samme spørgsmål. Hvis partiet har en boligordfører, har de fået spørgsmålet, ellers er det sendt til partiet.

Tekst Elsebeth Frederiksen

De har fået de enkle spørgsmål: ” Hvis I kommer til magten/hvis I kommer i Folketinget, vil I så rulle ghettopakken tilbage?

Hvis ja, hvorfor. Hvis nej, hvorfor ikke?

Få og korte svar

Skræppen har fået svar fra følgende partier: Alternativet, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Klaus Riskær Pedersen og Enhedslisten. Kirsten Normann Andersen fra SF har svaret, at hun har travlt, men vil forsøge at besvare spørgsmålet inden valget. Hvis hun når at svare, bliver denne artikel opdateret.


Alternativet
Roger Courage Matthisen er boligordfører for Alternativet. Han genopstiller ikke til Folketinget. Han er faktisk vokset op i Gellerup og har lovet at stille op til et interview med Skræppebladet, næste gang han er i Århus.

Alternativet stemte imod ghettopakken i Folketinget. På vores spørgsmål skrev han følgende og henviste til hans ordførertale i Folketinget. Den kan ses her: Roger Matthisens ordførertale

”Alternativet støtter ikke parallelsamfundspakken, vi ønsker at rulle den tilbage. grundlæggende tror vi på inddragelse, anerkendelse og styrkelse af sociale indsatser frem for diskriminerende lovgivning, tvang og yderligere marginalisering.”

 

Enhedslisten
Søren Egge Rasmussen er partiets boligordfører. De stemte imod ghettopakken.

Han har givet følgende svar:” Hvis vælgerne giver Enhedslisten 90 mandater ruller vi ”ghettopakken” tilbage. Vi vil afskaffe ghettolisterne, men gerne hjælpe de mennesker der har brug for hjælp i områder med sociale problemer.

Folketingsvalget giver mulighed for at fyre boligminister Ole Birk Olesen. Det er vigtigt at stemme på Enhedslisten, vi er det eneste parti i byrådet, som stemmer imod de 1000 nedrivninger af almene familieboliger i Århus.

Ghettolisterne er kun med til at hænge bestemte boligområdet ud med et ghetto-stempel. Enhedslisten vil gerne hjælpe de mennesker, der har brug for hjælp, det gør man ikke ved at fjerne deres bolig.

Århus kommune følger med i udviklingen i alle boligområder med mere end 500 beboere for at målrette den sociale indsats. Og det gøres i god dialog med boligforeninger og lokale myndigheder.”


Klaus Riskær Pedersen
Klaus Riskær Pedersen har tidligere siddet i Europaparlamentet fra Venstre. Nu har han dannet sit eget parti, som ordret hedder Partiet Klaus Riskær Pedersen. Han kalder partiet for et rødt konservativt parti.

Han gav et meget kort svar:” EL, R og Å stemte imod pakken og vi ville stemme imod på samme vis og med samme begrundelse som afgivet i betænkningens minoritetsudtalelser.

Betænkningen kan du læse her: Tillægsbetænkning afgivet af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget den 21. november 2018

 

Kristendemokraterne
Kristendemokratierne er opstillingsberettiget, men sidder på nuværende tidspunkt ikke i Folketinget. Så de har heller ikke en boligordfører. Derfor har Skræppen fået svar af den fungerende formand Isabella Arendt.

Hun svarer:” Ja, meget i ghettopakken skal rulles tilbage. Vi mener ikke, at børn skal tvinges i institution. Vi er meget imod at bygninger og folks hjem rives ned. I stedet skal der investeres i de mange gode, frivillige tiltag, som styrker integrationen og der skal arbejdes mod en mere blandet beboersammensætning i udsatte områder til gavn for hele samfundet. Vi vil insistere på, at beboerne i de udsatte områder og “ghettoer” inddrages i beslutninger og løsninger, der vedrører deres eget hjem.” Hun mener, at løsningen på en mere blandet beboersammensætning er at kommunen tænker ovre for eksempel at bygge studieboliger i samme område, som man har gjort i Gellerup. Det er med til at studerende – ofte akademikere – bor sammen med mennesker, som måske står uden arbejde. Det giver en god blanding af forskellige sociale grupper, som er til gavn for sammenhængskraften.


Liberal Alliance
Villum Christensen er boligordfører for regeringspartiet Liberal Alliance. De stemte for ghettopakken.

Han har givet det korte svar:” Jeg kan henvise til min ordførertale og regeringens argumentation i lovens bemærkninger.”

Links til debatter

Hvis du vil se de forskellige debatter, så kan du klikke dig videre til Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Her kan du finde links til alle debatter.

1. behandling

2. behandling

3. behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blogartiklen er oprettet: 30. maj 2019


Del eller print denne side:  

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt