Da jeg hørte, at der skulle rives 600 boliger mere ned, var jeg ved at besvime!

Arkitekt fra tegnestue, som blandt andet har tegnet Den Gyldne Port i Gellerup, er ikke tilfreds med udviklingen

Art spacet Andromeda havde onsdag den 25. september inviteret arkitekten Søren Nielsen, der er partner i tegnestuen Vandkunsten, til at fortælle om deres Livscyklusanalyse (LCA) af en boligblok i Gellerup, hvor de ser ind på hvilke klimamæssige omkostninger, der er forbundet med nedrivninger og renoveringer.

Du tror måske, at det er det nye Gellerup-kollegium, Søren peger på, men det ligger på Østamager. Det er helt ens byggeri, der bygges i hele landet.

Søren Nielsen fortalte, at hos Vandkunsten, så man med misundelse på Helhedsplanen, som den oprindelig var tænkt med vejgennemføring og fortætning med private boliger, kommunale arbejdspladser og kulturinstitutioner, men da de hørte, at der skulle rives yderligere 600 lejligheder ned, var de ved at besvime. For det kan slet ikke svare sig rent miljømæssigt. Han mener også at det er socialt destruktivt og ødelægger fællesskabet i området.

Ifølge Vandkunstens analyse er det 300% mere udledning af CO2 ved nedrivninger end renoveringer og fordi der i Danmark ikke er nogle lovmæssige krav om miljøcertificering, kan man ikke være sikker på, at nye bygninger møder de bedste standarter på markedet.

Søren Nielsen håber på, at det positive, der kan komme ud af nedrivningerne, er, at politikerne måske tvinges til at lave skrappere krav til byggeri. Her har han lavet følgende liste med anbefalinger:

 • Brug renoverings- og nedrivningsprojekter til at opfinde genbrugsløsninger.
 • Synliggør nedrivningspolitikkens klimaeffekt for beslutningstagere og offentlighed
 • Kalkuler alternativer for f.eks. renoveringernes energiklasse.
 • Anerkend værdien af kulturelle og sociale hensyn.
 • Overvej om erstatningen bliver socialt og kulturelt bedre end det, der nedrives.
 • Stil radikale krav til en lav klimabelastning for erstatningsbyggeriet.

Anbefalinger til politikerne – når de skal i gang med store renoveringsprojekter.

Ikke tilfreds med renoveringer

Søren Nielsen har set den indvendige renovering af blokken i Gellerup og han er ikke særligt tilfreds. Det er, ifølge ham, dårligt udført rent håndværksmæssigt og så er han især ikke tilfreds med, at dørene er hvide. Det kan han dog se igennem fingre med, da det bare er farve og beboerne kan vælge at male dem.

Ikke glad for hul i blokken

Selvom Vandkunsten har tegnet den gyldne port, er de ikke fan af projektet. Søren Nielsen kan ikke se pointen i at lave et hul i en blok, men det var allerede besluttet, og tegnestuen bød bare ind med tegninger. ”Det er meningen, at der skal være lys i byen om aftenen, men det virker som om kommunen ikke vil have det alligevel,”siger Søren Nielsen.

Demolition tour

Oplægget sluttede med en rundtur i området, hvor de besøgende kunne få udpeget de blokke, der skal rives ned. Det er en såkaldt demolition tour, som Andromeda også udførte inden byrådet besluttede hvilke blokke, der skulle rives ned.

Udsigt til Den Gyldne Port, der ifølge Søren Nielsen ikke burde være der, fordi det er dumt at lave hul i en blok.

Nogle af deltagerne på turen ikke været i Gellerup i lang tid og er overrasket over udvikling, men de er meget begejstrede over byparken. Til sidst går turen forbi Den Gyldne Port, hvor Søren Nielsen også fortæller, at han ikke er begejstret over hvordan city-lejlighederne er kommet til at se ud. Men han håber og regner med, at lejlighederne i B7 bliver langt flottere.

Du kan læse mere om analysen i Politiken Byrum

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data