Brabrand Boligforening lukker ned

Boligforeningen lukker ned på samme måde som det meste af Danmark på grund af coronavirus

Regeringen har annonceret en lang række nye tiltag og skærpede retningslinjer, der skal bremse smitten af coronavirus og mindske konsekvenserne af en epidemi i Danmark.
Ledergruppen i Brabrand Boligforening har haft møde, hvor fokus har været på sundhed, sikkerhed og tryghed både for medarbejdere og beboere i denne ekstraordinære situation.
Alle afdelingsbestyrelser har modtaget en orientering herom, hvor det bl.a. fremgår:

Ingen fysisk kontakt
Helt grundlæggende tilstræber vi at undgå fysiske møder og kontakt mellem medarbejdere indbyrdes og mellem medarbejdere og beboere – men samtidig at varetage de ”forretningskritiske” funktioner, dvs. forhold der vedrører sikkerhed, sundhed og tryghed samt andre nødvendige funktioner. Det indebærer blandt andet, at vores medarbejdere ikke deltager i eventuelle møder i afdelingsbestyrelserne, og at driftspersonalet kun udfører helt nødvendig beboerservice.

Allerede onsdag aften tog boligforeningen initiativ mod coronavirus.
I morgen lukker kontoret helt for fysisk besøg.
Foto: Helle Hansen

Frivillige aktiviteter stopper
Afdelingsbestyrelser opfordres til at “at annullere alle berammede bestyrelsesmøder i de kommende uger, ligesom vi opfordrer afdelingerne til at aflyse alle beboeraktiviteter og arrangementer for frivillige – indtil videre i marts måned.”

Beboermøder udskydes
“Med hensyn til afdelingsmøder er det sandsynligt, at møderne i april skal udskydes. Vi er ved at undersøge de juridiske forhold og vender tilbage herom”, lyder det fra administrerende direktør Keld Laursen.

Arbejde hjemmefra
Brabrand Boligforening følger regeringens retningslinjer og vælger nu at lukke ned for personlig (fysisk) ekspedition, ligesom størstedelen af boligforeningens medarbejdere vil skulle arbejde hjemmefra i den kommende tid.
Administrative og boligsociale medarbejdere skal udføre de samme arbejdsopgaver hjemmefra, som du ellers skulle have udført under normale omstændigheder.
Alle der arbejder hjemmefra får almindelig løn men opsparet afspadsering skal afholdes inden for hjemmeperioden.

Servicecentre på vågeblus
Serviceledere skal hver dag møde i servicecentrene med henblik på at vurdere situationen og behov i afdelingerne – og indkalde den fornødne arbejdsstyrke. Der lukkes for personlig ekspedition (fysisk betjening) fra i morgen den 13. marts 2020 og indtil videre 14 dage frem.
Der etableres en ”vagt-turnus” for ejendomsfunktionærer, da der stadig vil være kritiske funktioner i afdelingerne (såsom affaldshåndtering osv.), der skal udføres.

Administrationen lukkes for personlig betjening
Brabrand Boligforenings administration lukker for personlig ekspedition (fysisk betjening) fra i morgen den 13. marts 2020 og indtil videre 14 dage frem. Der vil dog stadig skulle betjenes henvendelser fra beboere og andre, så telefonekspedition er åben.
KaffeFair/kantinen i administrationen vil være lukket fra i morgen og 14 dage frem.

Beboerrådgivning lukker træffetider
Som konsekvens af nedlukningen af boligforeningen vil beboerrådgivningen også være lukket. Beboerrådgivere kan kontaktes via mail eller telefon.

Kontaktinformation
Se kontaktinformationer fra det seneste skræppeblad.

Blogartiklen er oprettet: 12. mar 2020


Del eller print denne side:  

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt