Brabrand Bolig­forening lukker ned

Boligforeningen lukker ned på samme måde som det meste af Danmark på grund af coronavirus

Regeringen har annonceret en lang række nye tiltag og skærpede retningslinjer, der skal bremse smitten af coronavirus og mindske konsekvenserne af en epidemi i Danmark.
Ledergruppen i Brabrand Boligforening har haft møde, hvor fokus har været på sundhed, sikkerhed og tryghed både for medarbejdere og beboere i denne ekstraordinære situation.
Alle afdelingsbestyrelser har modtaget en orientering herom, hvor det bl.a. fremgår:

Ingen fysisk kontakt

Helt grundlæggende tilstræber vi at undgå fysiske møder og kontakt mellem medarbejdere indbyrdes og mellem medarbejdere og beboere – men samtidig at varetage de ”forretningskritiske” funktioner, dvs. forhold der vedrører sikkerhed, sundhed og tryghed samt andre nødvendige funktioner. Det indebærer blandt andet, at vores medarbejdere ikke deltager i eventuelle møder i afdelingsbestyrelserne, og at driftspersonalet kun udfører helt nødvendig beboerservice.

Allerede onsdag aften tog boligforeningen initiativ mod coronavirus.
I morgen lukker kontoret helt for fysisk besøg.
Foto: Helle Hansen

Frivillige aktiviteter stopper

Afdelingsbestyrelser opfordres til at “at annullere alle berammede bestyrelsesmøder i de kommende uger, ligesom vi opfordrer afdelingerne til at aflyse alle beboeraktiviteter og arrangementer for frivillige – indtil videre i marts måned.”

Beboermøder udskydes

“Med hensyn til afdelingsmøder er det sandsynligt, at møderne i april skal udskydes. Vi er ved at undersøge de juridiske forhold og vender tilbage herom”, lyder det fra administrerende direktør Keld Laursen.

Arbejde hjemmefra

Brabrand Boligforening følger regeringens retningslinjer og vælger nu at lukke ned for personlig (fysisk) ekspedition, ligesom størstedelen af boligforeningens medarbejdere vil skulle arbejde hjemmefra i den kommende tid.
Administrative og boligsociale medarbejdere skal udføre de samme arbejdsopgaver hjemmefra, som du ellers skulle have udført under normale omstændigheder.
Alle der arbejder hjemmefra får almindelig løn men opsparet afspadsering skal afholdes inden for hjemmeperioden.

Servicecentre på vågeblus

Serviceledere skal hver dag møde i servicecentrene med henblik på at vurdere situationen og behov i afdelingerne – og indkalde den fornødne arbejdsstyrke. Der lukkes for personlig ekspedition (fysisk betjening) fra i morgen den 13. marts 2020 og indtil videre 14 dage frem.
Der etableres en ”vagt-turnus” for ejendomsfunktionærer, da der stadig vil være kritiske funktioner i afdelingerne (såsom affaldshåndtering osv.), der skal udføres.

Administrationen lukkes for personlig betjening

Brabrand Boligforenings administration lukker for personlig ekspedition (fysisk betjening) fra i morgen den 13. marts 2020 og indtil videre 14 dage frem. Der vil dog stadig skulle betjenes henvendelser fra beboere og andre, så telefonekspedition er åben.
KaffeFair/kantinen i administrationen vil være lukket fra i morgen og 14 dage frem.

Beboerrådgivning lukker træffetider

Som konsekvens af nedlukningen af boligforeningen vil beboerrådgivningen også være lukket. Beboerrådgivere kan kontaktes via mail eller telefon.

Kontaktinformation

Se kontaktinformationer fra det seneste skræppeblad.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data