Oplysning om covid-19 til dem, der ikke er gode til dansk

To ministerier er gået sammen i en fælles indsats om at oplyse om den nye corona-virus covid-19

Udlændingeminister Mattias Tesfaye og boligminister Kaare Dybvad Bek har udsendt følgende til bl.a. alle boligorganisationer, inklusiv Brabrand Boligforening.

Boligforeningen har straks fulgt op ved at tillade adgang til Dansk Flygtningehjælps frivillige til ophængning af materiale i opgange – allerede i weekenden – og har peget på afdelingerne 1,2,3,4 og 5 som relevante målgrupper. I de afdelinger/blokke, hvor der er aflåste opgange, sørger vores personale for ophængning på mandag, hvis materialet er leveret til os. De pågældende afdelingsbestyrelser er orienteret. Afdelingerne er: Hans Brogesparken, Søvangen, Skovgårdsparken, Gellerupparken og Toveshøj.

Oplysningsindsats om covid-19 til udlændinge med mangelfulde danskkundskaber

Danmark står midt i en alvorlig situation. Hvis ikke vi bremser smitten med coronavirus, er der risiko for, at vores danske sygehusvæsen ikke kan følge med. For at undgå, at vi ender et sted, hvor alle ikke kan få den hjælp, som de har brug for, er der behov for, at alle udviser samfundssind og sammenhold og følger de retningslinjer, som myndighederne udstikker i relation til covid-19.

Indvandrere med ingen eller mangelulde danskkundskaber har ikke forudsætningerne for at følge de retningslinjer, som myndighederne udstikker i relation til covid-19 eller den dansksprogede nyhedsdækning af covid-19.

Der er derfor brug for en målrettet indsats for at sikre, at disse grupper af flygtninge og indvandrere får den nødvendige information om covid-19 og smittespredning heraf. Det gælder f.eks. beboere i de udsatte boligområder. I dag er der 28 udsatte boligområder på listen over ghettoområder i Danmark, som blandt andet er kendetegnet ved, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct. af det samlede antal beboere. En del af disse beboere har mangelfulde eller ingen danskkundskaber.

Der vil derfor blive formidlet informationsmateriale målrettet disse grupper. Indsatsen består både af fysisk informationsmateriale i de boligområder, hvor der bor mange indvandrere og flygtninge, der ikke behersker dansk i tilstrækkelig grad til at kunne følge myndighedernes retningslinjer, og af skriftlig og mundtlig information på centrale digitale platforme, der er relevante for målgruppen.

Materialet vil løbende blive gjort tilgængeligt på uim.dk og delt på Udlændinge og Integrationsministeriets samt Styrelsen for International Rekruttering og Integrations LinkedIn profil og i nyhedsbreve med opfordring til at dele i relevante netværk, hvor målgruppen findes.

Vi vil gerne sige tak for den informationsindsats, der allerede er sat i gang i lokalsamfundene – det har stor betydning.

Det er samtidig vores håb, at I vil hjælpe med distribution og videreformidling af det kommende materiale til de udlændinge, der har behov for det – f.eks. i udsatte boligområder, så de – som andre borgere i Danmark – kan følge de retningslinjer, som myndighederne udstikker.

Vi skal bede om jeres eventuelle interessetilkendegivelse hurtigst muligt med oplysning om kontaktpersoner og deres e-mail adresser. Herefter vil Udlændinge og Integrationsministeriet og Transport- og Boligministeriet tage kontakt med hensyn til den mere konkrete tilrettelæggelse af informationsarbejdet.

Med venlig hilsen
Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad Bek

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data