Repræsentant­skabs­møde udskydes

Repræsentanter fra Brabrand Boligforenings afdelinger må vente til efter sommerferien med at mødes

Det ordinære repræsentantskabsmøde skulle ellers have været holdt den 28. maj. På grund af corona-situationen udskydes mødet, og vil sandsynligvis kunne afholdes i august efter skolernes sommerferie.

Repræsentantskab

Fotocollage baseret på foto af Ulrik Ricco Hansen

I et brev til repræsentantskabet skriver Brabrand Boligforenings direktør Keld Laursen bl.a.:

Afstandskrav og ældre medlemmer

Det er sundhedsmyndighedernes meget klare anbefaling, at alle udviser stor omhyggelighed med overholdelse af anbefalingerne om at holde afstand (to meter), og det vil ikke være praktisk muligt at overholde dette afstandskrav i boligforeningens administrationsbygning (og det er ikke muligt at leje et egnet lokale p.t.).

Samtidig har en væsentlig andel af repræsentantskabets medlemmer en alder, der betyder, at man anses for at være særlig sårbar over for covid-19.

På baggrund af denne usikkerhed og hensynet til hele repræsentantskabet har foreningsbestyrelsen fundet det mest korrekt at udskyde det ordinære repræsentantskabsmøde.

Uden unødig ophold

Boligministeren har udsendt en bekendtgørelse, som muliggør en sådan beslutning (https://bl.dk/media/12660/cz167.pdf).

Bekendtgørelsen, som ophæves den 1. juli 2020, fastslår, at der uden unødigt ophold skal indkaldes til repræsentantskabsmøde, når det atter bliver muligt at forsamles.

Det forudses derfor, at der ved udgangen af juni udsendes indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i august 2020 efter skolernes sommerferie.

Bekendtgørelsen fastslår endvidere, at medlemmer af foreningsbestyrelsen, som er på valg, kan fortsætte deres hverv, indtil ordinært repræsentantskabsmøde er afholdt.

Beboermøder helt aflyst

Endelig kan det oplyses, at foreningsbestyrelsen tidligere har besluttet at aflyse afdelingsmøderne i april måned i afdeling 4, 5, 6, 7 og 22.

De pågældende afdelingers repræsentanter kan ifølge bekendtgørelsen fortsætte deres hverv, til næste afdelingsmøde er afholdt.

Afdelingerne er 4: Gellerupparken, 5: Toveshøj, 6: Holmstrup, 22: Sonnesgården.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Foreløbig forsamlings­forbud (10) udløber
  Repræsentant­skabs­møde udskydes
 • Repræsentant­skabs­møde aflyst
  Repræsentant­skabs­møde udskydes
 • Bolig­ministers bekendt­gørelse udløber
  Repræsentant­skabs­møde udskydes
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data