Nyt bevægelseshus med mangfoldighed og farve

Det bliver kunstneren Malene Bach, der skal stå for udsmykningen af Bevægelseshuset i Sports- og Kulturcampus i Gellerup.

Mangfoldigheden og historien er med, når det nye Bevægelseshus i Gellerup skal udsmykkes kunstnerisk. Et bedømmelsesudvalg har afgjort, at det bliver kunstneren Malene Bach, der skal stå for udsmykningen af huset.

I udsmykningen er der lagt vægt på, at der kommer til at være mange forskellige brugere og aktiviteter i Bevægelseshuset. Derfor er der markante farver, der repræsenterer husets forskellige brugere. Det hele er samlet med et stort gulvmaleri, der giver varme til de rustikke overflader. Salling Fondene har støttet byggeriet af Bevægelseshuset med 25 millioner kroner.

”Det er en utroligt spændende kunstnerisk udsmykning, som passer til den mangfoldighed, som området historisk set har og som også bliver en del af det nye hus. Jeg glæder mig til at se, når Bevægelseshuset er fyldt med aktiviteter, og jeg er sikker på, at det kunstneriske udtryk sammen med resten af Sports- og Kulturcampus er med til at skabe et godt udgangspunkt for sunde fællesskaber”, siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, der er formand for bedømmelsesudvalget.

Vinderforslaget fra Malene Bach indeholder bl.a. et transparent gulvmaleri på betongulvet i Bevægelseshusets store centrale fællesareal. Farverne i maleriet refererer hver især til de fire faste brugergrupper, som får til huse i Bevægelseshuset. Det er Aarhus Klatreklub, FGU Aarhus, Cirkus Tværs og Fodboldklubben ACFC. Farverne er også med til at lede gæsterne rundt i bygningen.

Sports- og kulturcampus placeres langs Karen Blixens Boulevard. Her vises et scenarie med Gellerup Badet. Der arbejdes fortsat på at opføre Verdensbadet som en del af campus.

Sports- og kulturcampus placeres langs Karen Blixens Boulevard. Her vises et scenarie med Gellerup Badet. Der arbejdes fortsat på at opføre Verdensbadet som en del af campus.

I bedømmelsesrapporten står der bl.a.:
“Farvevalget passer særdeles godt til huset og de enkelte brugere og udtrykker på en diskret og intuitiv måde noget af Gellerup-områdets DNA. På den måde trækkes positive referencer og associationer fra området med ind i det nye hus.”

Det nye Sports- og Kulturcampus bliver et samlingspunkt for hele Aarhus og er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Bevægelseshuset er en del af det nye campus og er på over 3000 m2. Det bliver åbent for alle interesserede med utraditionelle former for motion, bevægelse og kulturel udfoldelse.

”Jeg er meget glad for at skulle være med til at sætte mit præg på Bevægelseshuset, og jeg håber, at jeg kan være med til, at det bliver et hus, hvor man føler, at man bliver inviteret ind. Det har været en del af mit kunstneriske fokus, at huset kommer til at sende en varm invitation til omgivelser med synlighed udefra både i dagslys og i mørke. Inde i huset har mit fokus været at skabe en varm atmosfære med farver og lys, der inspirerer til samvær, aktivitet og bevægelse,” siger Malene Bach.

Læs mere om Malene Bach

Læs mere om Bevægelseshuset

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data