Den ugentlige betjening i Folke­informationen på Gellerup Bibliotek nedsættes

Kultur og Borgerservice styrker tiltaget “Borgerservice2Go”

Hvis NemID driller, brevet fra det offentlige er svært at forstå, eller man har brug for vejledning om kontanthjælp, kan Aarhus Kommunes Borgerservice hjælpe. Nu bliver det nemmere for borgerne i blandt andet Gellerup at få hjælp tæt på, hvor de bor. Borgerservice udbygger nemlig den mobile indsats “Borgerservice2Go”.

Folkeinformation er i dag til stede på Gellerup bibliotek 22 timer om ugen og på Hasle bibliotek 4 timer om ugen. Ved at styrke Borgerservice2Go med særligt fokus på borgere med anden etnisk baggrund end dansk, bl.a. med en fast månedlig dag på udvalgte biblioteker, nedsættes Folkeinformationen på Gellerup bibliotek fra 22 til 16 timer ugentligt.

Folkeinformation holder til i et hjørne på Gellerup Bibliotek, hvor Walid Mahmoud er i gang med rådgivningen.

Folkeinformation holder til i et hjørne på Gellerup Bibliotek, hvor Walid Mahmoud er i gang med rådgivningen.

“Det er særligt vigtigt i de socialt udsatte boligområder, at man har nem adgang til råd og vejledning fra Borgerservice. Det er også med til at styrke en hurtigere og bedre integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor er det helt oplagt, at vi styrker indsatsen, der hvor borgerne er, så vi kan nå ud til flere,” siger rådmand for Kultur- og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Borgerservice2Go hjælper i dag udsatte borgere med at navigere i det offentlige Danmark gennem besøg på f.eks. væresteder, herberger og sprogskolen Clavis. Ved at styrke Borgerservice2Go kan medarbejderne nå ud til langt flere borgere, uden at det koster ekstra ressourcer. Samtidig er der mulighed for at komme ud til flere områder i Aarhus Kommune, og det er muligt at fokusere indsatsen i de enkelte områder.

Borgerservice2Go er allerede en del af den samlede indsats Folkeinformation, der begyndte som et projekt i 2003 under Socialforvaltningen for at fremme en hurtigere integration af borgere med en etnisk minoritetsbaggrund.

“Vi har gode erfaringer med den mobile borgerservice, og borgerne er glade for den. Derfor vil vi gerne udbygge den service. Det er en effektiv måde at rådgive og vejlede borgerne, så vi kan fokusere vores indsats og nå ud til flere. Det giver værdi for borgerne,” siger Lene Hartig, der er chef for Borgerservice i Aarhus Kommune.

Artiklen er baseret på en pressemeddelse fra Kultur og borgerservice

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data