Den typiske almene beboer er en enlig kvinde, af dansk oprindelse, der ikke bor sammen med børn

Ny statistik viser, at 974.726 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2020

Hvordan bor de egentligt, de næsten 1. mio. danskere, der bor i en almen bolig?

Landsbyggefondens beboerstatistik er klar for 2020. Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Indgangsdør til bl.a. Landsbyggefondens kontor i København

Indgangsdør til bl.a. Landsbyggefondens kontor i København

20 procent af alle borgere i Danmark bor alment

Statistikken viser, at 974.726 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2020. Der er flest almene husstande i Region Hovedstaden og færrest i Region Nordjylland. Husstandsstørrelsen er i gennemsnit mindre i den almene boligsektor sammenlignet med resten af befolkningen. Pr. 1. januar 2020 er den almene husstandsstørrelse i gennemsnit på 1,8 beboere. For resten er befolkningen er det 2,2 beboere. Århus lever op til gennemsnittet med 1,8.

Gennemsnitlig alder

I den almene boligsektor er den gennemsnitlige beboer 41,8 år, mens gennemsnittet er 41 år for den resterende del af befolkningen.

Den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor er højest i Region Nordjylland, 44,1 år, og lavest i Region Hovedstaden, hvor den gennemsnitlige alder er 41,1 år.

Flest enlige kvinder

Der bor flest enlige kvinder i den almene boligsektor. Den almene boligsektor er kendetegnet ved, at enlige med eller uden børn udgør en større andel af husstandene, end i resten af befolkningen. En enlig er en voksen, der ikke bor sammen med en anden voksen. Enlige udgør 67 procent af husstandene i den almene boligsektor pr. 1. januar 2020 mod 39 procent i resten af befolkningen. Generelt er der blandt enlige en større andel uden børn end med børn. Dette gælder for både den almene boligsektor og i resten af befolkningen. I den almene boligsektor er andelen af enlige med børn dobbelt så stor,10 procent, som i resten af befolkningen, 5,1 procent. Den typiske almene beboer er en enlig kvinde, af dansk oprindelse, der ikke bor sammen med børn.

31 procent af de almene beboere er på offentlig forsørgelse

Knap en ud af tre almene beboere er offentligt forsørget i en periode i løbet af 2018. Langt de fleste er på førtidspension (13 procent) eller kontanthjælp (knap 9 procent). Andelen af offentlig forsørgede blandt almene beboere er faldet med et procentpoint over perioden fra 2014 til 2018. Personer på førtidspension og ledige udenfor aktivering/aktiverede udgør en mindre andel i 2018 end i 2014. Til gengæld er andelen af personer på kontanthjælp steget. Andelen af offentligt forsørgede er større i den almene boligsektor end i resten af befolkningen. 31 procent af de almene beboere er offentligt forsørgede, er andelen knap 10 procent i resten af befolkningen.

Uddannelse og beskæftigelse

Blandt beboere i den almene boligsektor er grundskole oftest den højeste fuldførte uddannelse. Pr. 1. januar 2019 har 39,1 procent af de almene beboere mellem 18 og 64 år grundskole som højeste fuldførte uddannelse, mens 26,9 % har et erhvervsfagligt forløb som højeste fuldførte uddannelse. Dette gælder for både kvinder og mænd. Kvinder og mænd adskiller sig når det gælder de mellemlange videregående uddannelser, hvor mere end dobbelt så mange kvinder som mænd har en mellemlang videregående uddannelse. De 35-49 årige har et højere uddannelsesniveau end de 50-64 årige i den almene boligsektor.
*Beskæftigelsen for personer af dansk oprindelse og efterkommere ligner hinanden, mens indvandrere skiller sig ud ved bl.a. at have en højere andel selvstændige og en lavere andel lønmodtagere på højeste niveau

Beboer pr. husstand

Det er forskellige hvor mange der bor pr husstand rundt om i Danmark. I Århus er gennemsnittet på 1,8 procent mens den i Københavns kommune er 2.0 procent.

Hvis du vil se alle statistikkerne, så ligger de lige her på Landsbyggefondens hjemmeside.

Indvandrere og efterkommere

Andelen af indvandrere og efterkommere er større i den almene boligsektor nemlig 30,2 procent, end i resten af befolkningen, hvor andelen 10,6 procent.
I den almene boligsektor er 294.335 af beboerne indvandrere og efterkommere.


Personer af dansk oprindelse

Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark. Indvandrere. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere eller født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer.


Efterkommere

Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.


Vestlige lande

Vestlige lande omfatter Norden, EU-lande og Andorra, Lichtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.


Ikke-vestlige lande

Ikke-vestlige lande omfatter alle lande, som ikke er nævnt under vestlige lande.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data