Nu er det muligt at afholde beboer­møder digitalt

Nu har Indenrigs- og Boligministeriet givet grønt lys for, at almene boligorganisationer kan holde afdelingsmøder online

Mange afdelinger i Brabrand Boligforeninger har ikke afholdt møder i hele 2020. Det har blandt andet betydet, at der ikke har kunne vælges bestyrelsesmedlemmer og budget har måtte godkendes af foreningsbestyrelsen. Men nu er der kommet en lille åbning. Afdelingerne har nemlig mulighed for at afholde digitale afdelingsmøder.

Som følge af forsamlingsforbuddet er de midlertidige regler på boligområdet forlænget – og som noget nyt får boligorganisationen nu mulighed for at beslutte, at repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger og afdelingsmøder kan afholdes digitalt, hvis der anvendes et IT-system, som kan styre adgang til mødet og afvikling af afstemninger på betryggende måde.

Måske kan du deltage i næste afdeingsmøde fra dit hjem på computeren.

Betryggende IT-system

Et betryggende IT-system skal sikre at kun de personer, som skal have adgang til mødet i henhold til vedtægterne, har adgang til mødet, samt at kun de stemmeberettigede kan stemme og kun kan stemme én gang. IT-systemet skal indeholde logning, så det efterfølgende er muligt at revidere forløbet af et møde.

Ved afholdelse af digitale afdelingsmøder er boligorganisationen ikke forpligtigede til at acceptere fuldmagter.

Det er ikke et krav, at der afholdes digitale møder. Det er fortsat muligt at udskyde og aflyse afdelingsmøder og udskyde repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger, så længe møderne ikke kan afholdes på grund af coronasituationen.

Gode råd fra BL

BL-boligselskabernes landsorganisation har på deres hjemmeside lavet en god side om corona, hvor de også har gode råd til, hvordan man afholder et digitalt afdelingsmøde på en sikker måde:

– I skal anvende et betryggende IT-system, der sikrer, at kun de personer, som skal have adgang til mødet i henhold til vedtægterne, har adgang til mødet.

– IT-systemet skal sikre, at kun de stemmeberettigede kan stemme – og at de kun kan stemme én gang.

– IT-systemet skal indeholde logning, så det efterfølgende er muligt at revidere forløbet af et møde.

– Boligorganisationen er ikke forpligtiget til at acceptere fuldmagter ved afholdelse af digitale afdelingsmøder.

– Boligorganisationen bør inden afholdelse af digitalt møde overveje, hvordan detskal forløbe. Overvej for eksempel hvordan der skabes rum for debat på mødet, om der skal gælde særlige regler for at få ordet på mødet, og hvordan ændringsforslag skal håndteres.

– Boligorganisationen bør afsætte tid og ressourcer til at vejledede deltagerne i mødet om, hvordan de skal bruge IT-systemet, så ingen bliver tabt undervejs.

Det er fortsat muligt at udskyde og aflyse afdelingsmøder og udskyde repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger på grund af coronasituationen.

Læs mere om coronasituationen i de alemene boligområder hos BL

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data