Gellerup­parkens beboere har trukket sig fra arbejdet med den kommende helheds­plan for boligområdet

Repræsentanter for beboerne skulle ellers fredag have mødtes med borgmester Jacob Bundsgaard for at aftale de sidste detaljer i planen

I dag blev aftalen om de sidste detaljer for helhedsplanen for Gellerup underskriver af borgemester Jakob Bundsgaard og formand for Brabrand Boligforening. Inden det skete, havde Gellerupparkens afdelingsbestyrelse trukket sig ud af arbejdet omkring helhedsplanen. Youssef Abdul Kader, formand for Gellerupparken, har deltaget til møderne med borgemesteren som Gellerups repræsentant, men havde meldt afbud til fredagens møde.

”Det sker, fordi afdelingsbestyrelsen oplever, at der slet ikke bliver lyttet til beboernes ønsker – og fordi hele forløbet med at udarbejde den nye helhedsplan for Gellerupparken er meget kritisabelt,” skriver afdelingsbestyrelsen i et brev, der fredag blev delt rundt til alle beboere i Brabrand Boligforenings lejligheder i Gellerupparken.

Formanden for Brabrand Boligforening er ked af, at afdelingsbestyrelsen har trukket sig fra arbejdet. Han er ikke enig i, at bestyrelsen ikke er blevet hørt for en del af de punkter, som bestyrelsen ønskede, er kommet med. Dog kan han godt forstå, at besryrelsen er utilfreds med, at de ikke kan få altantildækningen. ” Det er noget, som vi har kæmpet for, men som har været umuligt at få teknisk forvaltning med på,” lyder det fra Keld Albrechtsen.

Mange tomme lejligheder


Skræppebladet har tidligere skrevet om, at der er over 100 tomme lejligheder i Gellerupparken. Det drejer sig med om lejlighederne i de syv blokke, der er udpeget til nedrivning.
Keld Albrechtsen mener, at når helhedsplanen bliver vedtaget, bliver det problem også løst. ” Når der kommer flere forskellige lejlighedstyper, så bliver det lettere at leje ud, ” mener Keld.
Beboerne i de berørte blokke får fortrinsret til andre boliger i afdelingen. Om fleksibel udlejning er skyld i, om nogle af lejlighederne står tomme lige nu, kan Keld ikke bekræfte, men er bekendt med, at folk bliver afvist til afdelingen, fordi de ikke lever op til kriterierne.
Skræppebladet vil undersøge tallene nærmere.

Afstemning 21.-23. juni

Helhedsplanen fastlægger blandt andet rammerne for nedrivning af syv boligblokke, genhusning af beboerne og renovering af de resterende boliger i Gellerupparken.

Planen var, at forhandlingerne fredag eftermiddag skulle afsluttes, og parterne skulle deltage i en fælles underskrivelse af aftalen.

Nu bliver det alene Brabrand Boligforenings foreningsbestyrelse med formand Keld Albrechtsen i spidsen som laver aftalen om en helhedsplan med borgmesteren.

Det bliver den aftale om en helhedsplan, som beboerne i Gellerupparken skal stemme om ved en urafstemning i perioden den 21.- 23. juni.

240 færre store lejligheder

Beboernes vrede er ikke kun rettet mod Aarhus Kommune men også mod Brabrand Boligforening, som de mener har tromlet hen over dem i en række spørgsmål.

”Afdelingsbestyrelsen har overhovedet ikke været taget med på råd om en lang række meget vigtige tiltag i den nye aftale,” skriver afdelingsbestyrelsen i brevet til beboerne.

Hvis helhedsplanen vedtages, kommer det til at betyde, at 408 familier skal flytte ud af de syv blokke, der er udpeget til nedrivning. Men samtidig ønsker boligforeningen som en del af renoveringen af de øvrige blokke at omdanne 240 lejligheder i de tilbageværende fem blokke på Gudrunsvej til nye lejlighedstyper.

Målet er at omdanne de store femværelses lejligheder til mindre lejligheder i to ud af fem opgange. Konsekvensen er, at beboerne i disse lejligheder må flytte, fordi deres lejlighed forsvinder.

Med de 408 lejligheder, der forsvinder ved nedrivning, og 240 store lejligheder, der omdannes til mindre lejligheder, vil beboerne i næsten halvdelen af Gellerupparkens 1140 lejligheder risikere at skulle flytte et andet sted hen, påpeger Youssef Abdel Kader.
Derfor har beboernes repræsentanter kæmpet imod, at så mange af Gellerupparkens store lejligheder skal forsvinde.

Kun ét badeværelse

I sidste uge fik afdelingsbestyrelsen den besked, der endeligt fik dem til at trække sig fra forhandlingerne
I forbindelse med renoveringerne af de tilbageværende lejligheder, vil der fremover kun blive ét badeværelse i en lejlighed.

”Afdelingsbestyrelsen mener, at det er fuldstændigt uacceptabelt, hvis en fem-værelset lejlighed fremover kun får ét badeværelse,” siger Youssef Abdul Kader til Vores Brabrand.

Keld Albrechtsen, udtaler til Skræppebladet, at netop sagen med badeværelser er noget de vil prøve at løse, men at det er en byggeteknisk løsning på det.

Som nævnt er det afgørende for vedtagelse af helhedsplanen, at beboerne siger ja til helhedsplanen. Hvis de siger nej, kan planen dog senere vedtages af Brabrand Boligforenings bestyrelse.

Boligforeningens bestyrelse har besluttet, at afstemningen blandt beboerne i Gellerupparken skal foregå som en urafstemning i juni. Afdelingsbestyrelsen havde i stedet ønsket at vente med afstemningen til efter sommerferien. Her kunne der holdes et ekstraordinært beboermøde med en afstemning, efter en diskussion af planens fordele og ulemper.

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse har nu indkaldt til et ekstraordinært beboermøde d. 10. juni i Globus1 med valg af ny bestyrelse. Her vil beboerne formentlig også diskutere deres indstilling til den kommende helhedsplan.
Her opfordres beboerne til at stille op.
” En del af den nuværende bestyrelse genopstiller, men der mangler beboere. som vil være med til at gøre en indsats for, at Gellerupparken forbliver et godt sted at leve, på trods af dårlige helhedsplaner og dumme beslutninger.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data