Vi er blevet godt informeret om helheds­planen

Repræsentanter fra Sonnesgården mener, at de er i stand til at tage en fornuftig beslutning om helhedsplanen

Den 24. august skal repræsentantskabet for Brabrand Boligforening stemme om helhedsplanen for Gellerup. I den forbindelse har Skræppebladet skrevet rundt til formændene i afdelingerne for at høre om deres syn på helhedsplanen. Det eneste svar, der foreløbigt er kommet ind er fra Lis Skov, Bent Jensen og Jens Kragsnæs, som sidder i afdelingsbestyrelsen for boligafdelingen Sonnesgården.

Afdeling 22, Sonnesgården Etagebyggeri opført i 2003 – 5 etager 95 seniorboliger fra 69-124 m2, heraf 75 % som medejerskab Fælleshus med køkken, storskærm og bibliotek Motionsrum, billard, bordtennis og værksted 4 gæsteværelser Fraflytning: ca. 1/3 af beboerne er fraflyttet siden 2003 Gåafstand til Rådhuspladsen

Afdeling 22, Sonnesgården

“Brabrand Boligforening har informeret godt gennem deres hjemmeside i billeder og på skrift, ligeledes har pressen været gode til at oplyse om helhedsplanen på baggrund af de forskellige synspunkter, tillige ligger hele aftalen på Aarhus kommunes hjemmeside,” forklarer de tre bestyrelsesmedlemmer.

“Når et demokratisk flertal i Byrådet og Folketinget har bestemt den håbløse strategi at løse problemerne i de udsatte boligområder med bl.a. nedrivningen af boligblokke, er det Brabrand Boligforenings opgave at få det bedste ud af situationen. Vi finder at Brabrand Boligforening har lavet et utroligt kreativt og innovativt arbejde i hele processen fra udviklingsplanen og nu til helhedsplanen. Dyb respekt fra vores side.”

De mener, at det er utroligt vigtigt, at repræsentantskabet støtter op om Brabrand Boligforening, ledelsen og foreningsbestyrelsen, og forhandlingsresultatet:

“En omfattende renovering af boligblokkene til tidssvarende boliger på grundlag af kommende behov med åbne adgangsforhold og med bybånd, der sikrer åbenhed og tryghed.

Dækning af huslejetab grundet den usikkerhed, der har været vedr. udlejningen i Gellerup her i en overgangsperiode. Opdatering til en tidssvarende affaldshåndtering og nyttehaver.

Vi opfordrer til at slutte op om forhandlingsresultatet, for kun sammen er vi stærke, vi skal sikre resultaterne i helhedsaftalen og dermed trygheden for beboerne i Gellerup/Toveshøj og for alle andre afdelinger i Brabrand Boligforening,” slutter de tre bestyrelsesmedlemmer.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data