Leder

Skræppebladet har valg-mundkurv

Det er yderst sparsomt med politiske oplysninger i Skræppebladet op til et valg. I vore vedtægter står der i §7 om indlæg bl.a. følgende: “Eksterne valgpolitiske indlæg optages ikke i det umiddelbart før et valg udkommende nummer.”

Alligevel er der politik i det kommende nummer af Skræppebladet, som beboerne kan finde i deres postkasse omkring 1. november. Bladet indeholder interviews med politisk aktive personer med interesse og udtalelser omkring beboernes nærområder, bl.a. Gellerup. Disse artikler er produceret lang tid før udskrivelse af folketingsvalget og vedrører ikke folketings-politik.

Vedtægter og internet

I vedtægterne står der ikke noget om internet og heller ikke noget om Skræppebladets blog, der stadig kører som et forsøg. Alligevel vil vi på bloggen respektere intensionerne bag §7 og ikke bringe eksterne politiske indlæg i forbindelse med folketingsvalget. Overordnede betragtninger om valget kan du dog finde på bloggen. Vi er heller ikke bleg for at skrive, at der i bestyrelsen for hele Brabrand Boligforening findes et folketingsmedlem som genopstiller – han hedder René, og kun få meter fra Brabrand Boligforenings administration bor der en ny folketingskandidat, der hedder Lars. Rådmanden, der senest har sagt en masse om Nordgårdskolen, stiller også op, og han hedder Bünyamin.

Kommentarer kan blive tilbageholdt

Du er altid velkommen til at kommentere på vores blog. Men vi forbeholder os ret til først at publicere den efter folketingsvalget den 13. november. Uanset til hvilket indlæg, der skrives kommentarer. Hvis de overtræder beskrivelsen i nævnte paragraf.

Andre beboerblade er åbne

De to lokale beboerblade i Brabrand Boligforening har ikke valg-mundkurv og bringer således det stof, som redaktionen udvælger. Dette gælder Hasselnyt i Hasselager og Ny Sofus på Holmstrup Mark i Brabrand Nord. Fra Ny Sofus udsendes der ovenikøbet følgende “Vær venligst opmærksom på, at Ny Sofus ikke har en politisk spærretid i forbindelse med valg. ”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2007-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2007-09 November forsiden af magasinet 2007-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data