Afd. 4: Træfældning og oprydning efter skraldsug

Afdeling 4: Gellerupparken

Krat og vildnis i Gellerupparken skal væk og erstattes af pæne træer og buske

af Helle Hansen

En gåtur hen ad Dortesvej er en hel ny oplevelse, efter at stort hold gartnerne midt i januar rykkede ind i Gellerupparken for at rydde op efter den store skraldsugsrenovering, som har fundet sted de sidste par år.

På Gudrunsvej har det betydet, at der er blevet ryddet godt og grundigt op i det vildtvoksende krat, som mange steder var vokset op rundt om stuelejlighedernes små terrasser. Og træer, som har stået tæt ved blokkene, er blevet fældet for at give mere lyse til lejlighederne nede ved jorden. Og på Kælestien langs Bentesvej er der også blev lyst og åbent, og på begge sider af fortovet bliver der anlagt græsstier, som er lette at holde rene.

Nye containergårde
På Dortesvej er genopretningen af de grønne områder blevet kombineret med anlæggelse af to nye containergårde magen til den, som findes ved de sydligste blokke på Gudrunsvej. Det har betydet, at hele arealet langs Dortesvej er blevet gravet igennem, og at næsten alle træerne er blevet lagt ned. Mange af træerne var ikke sunde, fordi beplantningen i Gellerup i mange år ikke har været passet ordentlig, så træerne har ikke kunnet vokset sig store og flotte, fordi de mange steder har stået for tæt. I løbet af foråret vil der flere steder blive genplantet nye træer, ligesom der vil også kommer masser af lavtvoksende buske, der om sommer vil pynte med blomster i røde og hvide farver.

Bedre beboerinformation
Afdelingsbestyrelsen beklager, at beboerne på Jettesvej og Dortesvej ikke forud for den store træfældning fik en orientering om, hvad der var sat i værk. Flere beboere undrede sig over, hvorfor alle træerne pludselig blev fældet, uden af nogen har oplyst dem om det. Så der er fremadrettet lavet en aftale med driften om, at beboere forud fra træfældning i større omfang skal orienteres pr. brev eller via artikler i Skræppebladet.

Afdelingsbestyrelsen er dog overbevist om, at alle beboerne vil bifalde udtyndingen i træer og krat, når sommeren kommer, og bladene springer ud på træer og buske. stor grøn kriminalpræventiv plan Oprydningen efter skraldsuget er kun starten på en større gennemgribende renovering af de grønne områder i Gellerup. Afdelingsbestyrelse arbejder for øjeblikket på at få lave en sammenhængende grøn plan for, hvordan Gellerupparken skal se ud.

Planen, der også har et kriminalpræventivt sigte, indeholder både plan for genopretning af alt det grønne, bedre belysning og bedre og flere legepladser i hele bebyggelsen. Afdelingsbestyrelsen vil i løbet af foråret orientere beboerne nærmere om, hvad den grønne plan indeholder og oplyse om, hvad der kommer til at ske i de grønne områder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt