Generalforsamling i støtteforeningen Tousgårdens bankospil

Generalforsamling den 16 januar 2008


af Bent Jensen

med følgende dagsorden
pkt. 1 valg af dirigent
pkt. 2 valg af referent
pkt. 3 bestyrelsens beretning
pkt. 4 regnskab
pkt. 5 indkomne forslag+ kontingent
pkt. 6 valg af bestyrelse
pkt. 7 valg af suppleant
pkt. 8 valg af revisorer+ suppleant
pkt. 9 eventuelt

ad. 1
Jacob blev valgt

ad. 2
Conny blev foreslået og valgt

ad. 3
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt

ad. 4
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer

ad. 5
Der var ingen forslag, og kontingentet fortsætter uændret

ad. 6
Da man ikke kunne huske, hvem der var på valg, besluttede man, at alle 4 i bestyrelsen var på valg, og da der var andre, der også ønskede at stille op til bestyrelsen, måtte der afstemning til.

Følgende personer stillede op: Svend, Bente, Lonni, Conny, Elna, Gunni og Solveig, og valgt blev:

Svend Pedersen – 20 stemmer og valgt
Bente Christiansen – 20 stemmer og valgt
Lonni Christensen – 18 stemmer og valgt
Conny Jepsen – 18 stemmer og valgt
Gunni Nymann – 13 stemmer ikke valgt
Elna Djærnis – 4 stemmer ikke valgt
Solveig Pedersen – 2 stemmer ikke valgt

ad. 7
Som suppleant til bestyrelsen blev Gunni spurt om hun ville være det og sagde ja det. Det ville hun gerne, så sådan blev det.

ad. 8
Elmer blev valgt til revisor for 2 år, og Jacob og Solveig blev suppleanter for 1 år

ad. 9
der var ikke nogen der ønskede ordet under eventuelt, så dirigenten takkede de 23 fremmødte for god ro og orden under generalforsamlingen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt