General­forsamling i støtteforeningen Tousgårdens bankospil

Generalforsamling den 16 januar 2008


af Bent Jensen

med følgende dagsorden
pkt. 1 valg af dirigent
pkt. 2 valg af referent
pkt. 3 bestyrelsens beretning
pkt. 4 regnskab
pkt. 5 indkomne forslag+ kontingent
pkt. 6 valg af bestyrelse
pkt. 7 valg af suppleant
pkt. 8 valg af revisorer+ suppleant
pkt. 9 eventuelt

ad. 1
Jacob blev valgt

ad. 2
Conny blev foreslået og valgt

ad. 3
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt

ad. 4
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer

ad. 5
Der var ingen forslag, og kontingentet fortsætter uændret

ad. 6
Da man ikke kunne huske, hvem der var på valg, besluttede man, at alle 4 i bestyrelsen var på valg, og da der var andre, der også ønskede at stille op til bestyrelsen, måtte der afstemning til.

Følgende personer stillede op: Svend, Bente, Lonni, Conny, Elna, Gunni og Solveig, og valgt blev:

Svend Pedersen – 20 stemmer og valgt
Bente Christiansen – 20 stemmer og valgt
Lonni Christensen – 18 stemmer og valgt
Conny Jepsen – 18 stemmer og valgt
Gunni Nymann – 13 stemmer ikke valgt
Elna Djærnis – 4 stemmer ikke valgt
Solveig Pedersen – 2 stemmer ikke valgt

ad. 7
Som suppleant til bestyrelsen blev Gunni spurt om hun ville være det og sagde ja det. Det ville hun gerne, så sådan blev det.

ad. 8
Elmer blev valgt til revisor for 2 år, og Jacob og Solveig blev suppleanter for 1 år

ad. 9
der var ikke nogen der ønskede ordet under eventuelt, så dirigenten takkede de 23 fremmødte for god ro og orden under generalforsamlingen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-01 Februar
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2008-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data