Afd. 23: Leje af fælleshuset

Afdeling 23: Skovhøj

Ændrede regler for leje af fælleshuset
Skovhøj nr. 225, 8361 Hasselager

Kan udlejes til beboere i afdeling XXIII og beboere i Brabrand Boligforenings afdeling VII/XV, XXI, XXIV og Århus Omegns afdeling 17 samt ansatte i Brabrand Boligforening

Reservation kan ske ved henvendelse til Lisette Sørensen/René Jensen
tirsdag, onsdag og torsdag 17.00 – 19.00 på telefon 61 20 36 97
Nøgle udleveres hos varmemesteren i dennes kontortid

Max. 40 personer
Lokalet kan udlejes max. 1 år frem i tiden
Fælleshuset kan lejes senest 1 uge før, dog kan der dispenseres ved begravelser.
Al musik og støjende adfærd i og omkring huset skal ophøre senest kl. 01.00.

Aktiviteter, der afholdes i afdelingsregi, kan benytte lokalerne vederlagsfrit; tidsfristerne for reservation skal dog overholdes.
Afdelingens fritidsaktiviteters brug af fælleshuset viger for udlejning.

Betalt udlejning til to forskellige lejere kan ikke ske to på hinanden følgende dage af hensyn til rengøring, optælling og klargøring i øvrigt.

Heldagsleje
(mandag – torsdag)
kl. 08.00 – 07.00 den efterfølgende dag
Leje 1. dag kr. 600,00
Pr. efterfølgende dag kr. 200,00
Depositum kr. 400,00

Weekendleje
(fredag kl. 12.00 – mandag kl. 07.00)
Leje kr. 1.200,00
Depositum kr. 400,00

Ved udlejninger i helligdage kontakt afdelingsbestyrelsen med hensyn til nøgle

Ovenstående ændringer træder i kraft 1. maj 2008, dog ændres ikke allerede indgåede kontrakter.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt