Afd. 23: Leje af fælleshuset

Afdeling 23: Skovhøj

Ændrede regler for leje af fælleshuset
Skovhøj nr. 225, 8361 Hasselager

Kan udlejes til beboere i afdeling XXIII og beboere i Brabrand Boligforenings afdeling VII/XV, XXI, XXIV og Århus Omegns afdeling 17 samt ansatte i Brabrand Boligforening

Reservation kan ske ved henvendelse til Lisette Sørensen/René Jensen
tirsdag, onsdag og torsdag 17.00 – 19.00 på telefon 61 20 36 97
Nøgle udleveres hos varmemesteren i dennes kontortid

Max. 40 personer

Lokalet kan udlejes max. 1 år frem i tiden
Fælleshuset kan lejes senest 1 uge før, dog kan der dispenseres ved begravelser.
Al musik og støjende adfærd i og omkring huset skal ophøre senest kl. 01.00.

Aktiviteter, der afholdes i afdelingsregi, kan benytte lokalerne vederlagsfrit; tidsfristerne for reservation skal dog overholdes.
Afdelingens fritidsaktiviteters brug af fælleshuset viger for udlejning.

Betalt udlejning til to forskellige lejere kan ikke ske to på hinanden følgende dage af hensyn til rengøring, optælling og klargøring i øvrigt.

Heldagsleje

(mandag – torsdag)
kl. 08.00 – 07.00 den efterfølgende dag
Leje 1. dag kr. 600,00
Pr. efterfølgende dag kr. 200,00
Depositum kr. 400,00

Weekendleje

(fredag kl. 12.00 – mandag kl. 07.00)
Leje kr. 1.200,00
Depositum kr. 400,00

Ved udlejninger i helligdage kontakt afdelingsbestyrelsen med hensyn til nøgle

Ovenstående ændringer træder i kraft 1. maj 2008, dog ændres ikke allerede indgåede kontrakter.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-04 Maj
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data