Afd. 6: Stilfærdigt beboer­møde trods tunge sager

Afdeling 6: Holmstrup

Det ordinære beboermøde i Holmstrup forløb uden dramatik


De omkring 30 beboere, der foruden repræsentanter for boligforeningen og gæster deltog i beboermødet i Holmstrup, fik en omfattende orientering om afdelingens forhold, men der var ingen synderlig debatlyst.
Edvin Juhl uddybede den udførlige skriftlige beretning fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet i afdelingsbestyrelsen var blevet hæmmet af væsentlige udskiftninger i boligforeningens personale, og der var blevet brugt meget tid på kriminalitetsforebyggelse. Et samarbejde om driften af afdelingerne på Holmstrup Mark er en stor fordel, som gerne skulle synliggøres. Det blev beklaget, at Stofa havde sendt et mangelfuldt materiale ud om valget mellem den store og den lille pakke med tv-kanaler. Ikke alle aktiviteter går for godt. Autoklubben ligger stille for øjeblikket. Til gengæld er Genbrugsen kommet op at stå igen.

img_0107.jpg

Reglementer

Et nyt vedligeholdelsesreglement er under udarbejdelse, og et nyt ordensreglement skal godkendes på beboermødet. Det ligger for øjeblikket hos administrationen. Spørgsmålet om husdyrhold, ikke mindst hunde og kamphunde, er en speget affære, og afdelingsbestyrelsen ved ikke, hvordan den skal tackles. Formodentlig bliver der tale om en præcisering af, hvilke hunderacer der ikke må holdes. Det kan også komme på tale at udelukke sjældne dyr som edderkopper og krybdyr.

Vedligeholdelse

Individuel råderet er der kun en enkelt, som har gjort brug af inden for de sidste ti år. Til gengæld har mange brugt B-ordningen til renovering af køkkener og lignende. Var der tilstrækkelige hensættelser på vedligeholdelseskonto, har den kunnet anvendes til andet end vedligeholdelse af gulve, lofter og vægge, men den mulighed ophørte med tilbagevirkende kraft pr. 1/12 2007.
Der er penge i overskud på reguleringskontoen. Udover det giver renter, er det kommet selskabslokalet og parkeringspladserne til gode.

Kriminalitet

Afdelingen har været plaget af kriminalitet både fra lokale unge og professionelle bander fra Østeuropa. Derfor er der indledt et udvidet samarbejde med SSP. Vaskeriet og afdelingslokalet bliver tv-overvåget, og der føres særligt tilsyn med visse kælderrum.
Under mødet kom en officiel meddelelse om, at afdelingerne på Holmstrup Mark har fået bevilget 1,35 mill. af landsbyggefonden til sociale aktiviteter, herunder en aktivitetsmedarbejder. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskabet

Regnskabet blev også fremlagt af Edvin. Det ser fint ud. Forrentningen ved fælles formueforvaltning er bedre end budgetteret. Vandafgiften er overbudgetteret. Takket være Genbrugspladsen er udgifterne til renovation langt nede. Der var heller ikke underskud fra tidligere års afskrivninger. Overskuddet fra regnskabet 2007 henlægges til udskiftning af varmemålere.
Regnskabet blev ligeledes enstemmigt godkendt.

Varmemålere

Som et særligt punkt på dagsordenen blev sat foreløbig punktum for varmemålersagen. Utilfredsheden med de varmemålere, som var blevet leveret af Siemens, havde været stor, og de skal skiftes, men det er billigst og mest praktisk at få nye målere fra Siemens. Der var også indhentet tilbud fra Brunata, men det var dyrere end Siemens, og Siemensmålere er lette at aflæse på betjeningspanelet. Et forslag om nye Siemensmålere, blev derfor vedtaget med stort flertal.

Valgene

Valget til afdelingsbestyrelsen gav følgende resultat:
Peter Iversen 48 stemmer genvalgt
Edvin Juhl 38 stemmer genvalgt
Svend Ove Bøhm 34 stemmer nyvalgt
Niels Jensen 24 stemmer 1. suppleant
Karen Hammer Sørensen 18 stemmer 2. suppleant

Resten af valgene foregik med akklamation. Jens Skriver med Lars Eg som suppleant blev således genvalgt til Skræppebladets redaktion, men Niels Jensen blev genvalgt til bestyrelsen for FAS med en ny suppleant Karen Hammer Sørensen.
Klokken var ikke 22 før aftenen dirigent, Keld Albrechtsen, kunne takke af for god ro og orden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-04 Maj
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data