Gellerup Højskole starter til årsskiftet

Men allerede til sommer er der kurser på Nordegårdsskolen


Højskolen vil satse på naturvidenskab og teknik. ”Det er ikke så almindeligt på højskoler”, siger projektleder Kasper Graarup. ”Andre satser alle på formidling af forskellige former for kultur, så Gellerup Højskole får sin helt specielle faglige profil.” Men det er gamle tanker, som føres videre i en ny skikkelse.
Gellerup Højskole er et projekt under Det boligsociale Fællessekretariat og finansieres af Landsbyggefonden, boligforeningerne i Århus og Århus Kommune. Den ledes af et repræsentantskab især udpeget af boligforening­erne i Århus.

img_0108.jpg

Lederen

Projektleder Kasper Graarup er arbejder flittigt i sit ”tomme kontor”, som han siger, i Beboerhuset Yggdrasil. Men der kommer meget snart mere indhold i det og Gellerup Højskole. Selv er Kasper cand.mag. i religionshistorie og russisk fra 1997 og har hidtil været forstander for Vrå Højskole. ”Det kommer sig af, at jeg var nabo til stedet og arbejdede der freelance over en årrække. Jeg underviste i religion, litteratur, idræt og meget andet. Stillingen her søgte jeg, fordi jeg syntes, den så spændende ud,” fortæller han. Han pendler dagligt fra Vrå med tog. Familien med masser af børn eller i hvert fald fire drenge tager meget af fritiden, og så læser han alt muligt.
Kasper virker som et beskedent menneske. Han påstår, han er blank, når det drejer sig om naturvidenskab, men vender ideer og trækker på kontakter med eksperter bl.a. på Stenomuseet.

Sommerkurser

Det ligger fast, at Gellerup Højskole starter med sommerkurser på Nordgårdskolen. Brochuren er færdig midt i maj. Det kommer til at dreje sig om tre hovedområder.
Det første er kurser i skolernes sommerferie for familier med børn med kreative aktiviteter og rejser og udflugter rundt i landet.
Det næste kommer til at dreje sig om helhedsplanen. Oplægsholdere inviteres til at komme og fortælle om intentionerne bag helhedsplanen, men deltagerne kan selv komme med bidrag og derved skabe deres egen byplan. I den forbindelse vil naturvidenskabelig uddannelse komme ind i billedet ved, at der bliver arbejdet med landmåling og astronomi i området. Kurset er planlagt til tre uger.
Det sidste vil bestå i, at uddannelsesinstitutioner kommer ud og viser deres tilbud. Det ligger foreløbig fast, at politiet kommer.

Højskolen

På længere sigt vil der blive tale om HF-enkeltfag, og uddannelsessamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Arbejdet vil komme til at dreje sig om fælles opgaver med inddragelse af industriens problemstillinger i forbindelse med naturfag og teknik. Kontakten er knyttet til erhvervs- og professionsskoler, bl.a. University College Nordjylland, (det tidligere lærerseminarium i Aalborg.) ”Vi vil satse på naturvidenskabelig dannelse. Dannelse er viden om den verden, der omgiver os. Her vil vi orientere os mere mod den naturgivne, mens andre i højere grad retter sig mod den sociale,” forklarer Kasper.

Det vil vi

”Formålet er at give et socialt belastet område et løft og at få tilstrømning til stedet,” siger han videre. ”Herved kan skabes fællesskab på tværs af skel. Skeptikerne siger: I får det aldrig til at lykkes, og I vil aldrig kunne få nogen til at komme til Gellerup. Men det kan vi,” slutter Kasper Graarup.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-04 Maj
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data