Afd. 5: God debat om afdelingsdemokratiet i Toveshøj

Afdeling 5: Toveshøj

Det ordinære afdelingsmøde blev afviklet på traditionel vis


af Troels Bo Knudsen

Tilbage i starten af april måned, da foråret stadig var undervejs, blev der traditionen tro afholdt afdelingsmøde i Afdeling 5, Toveshøj. Ligeledes som traditionen foreskriver det, blev det afviklet i de praktisk indrettede lokaler i Laden ved Edwin Rahrs Vej. Desværre var repræsentationen af beboere også som tidligere sparsommelig. Kun 26 af over 600 lejemål var repræsenteret på denne torsdag aften, den 10. april. Ud over flokken af beboere var det desværre lidt sparsommeligt med repræsentanter fra administra­tionen og Foreningsbestyrelsen, derfor var det ikke muligt at besvare alle beboernes spørgsmål på selve mødet.

Siden sidste afdelingsmøde

Formand Hasse Vind fremlagde beret­ning for afdelingens aktiviteter det sidste halve år, fra der sidst blev afholdt afdelingsmøde. Denne blev efterfølgende debatteret blandt de fremmødte, som havde mange spørgsmål til alt lige fra kvaliteten af rengøringen i opgangene til rammerne for den kommende Helhedsplan for området.
Der var også mange af de nye initiativer i området, som blev rost. Blandt andet var beboerne glade for det nye Meyer-projekt, som man har opstartet i samarbejde med afdeling 4, Gellerup. Det blev påpeget, at området var blevet synligt renere, og at skralde­øerne rundt om i bebyggelsen så langt mere ryddelige ud end før. Projektet vil forløbe hen over de næste 3 år, og Meyerne skal blandt andet også stå for at byde nye beboere i området velkommen, når de flytter ind.

Synlighed mellem afdelingsmøderne

Tidligere formand for afdelingsbestyrelsen, Søren Løkkegaard, efterlyste mere løbende information om bestyrelsens aktiviteter. Han påpegede, at man burde bruge f.eks. Skræppebladet mere til at informere om, hvad der sker. Dette tog bestyrelsen til efterretning, og lovede at prioritere bedre information til beboerne for fremtiden.
Til sidst i beretningsdiskussionen blev det påpeget, at det fra år 2010 vil være lovpligtigt at have postkasser i stueetagen, så det er lettere for posten at levere breve. Bestyrelsen lovede at se på det allerede i løbet af det kommende år, så man kan få den bedst mulige løsning, når det bliver påkrævet om 1½ år.
Til sidst blev der stemt om beretning­en, som blev enstemmigt godkendt af de fremmødte beboere.

Debat af beboerdemokratiet

Et af de store punkter på dagsordenen blev et forslag fra bestyrelsen, om at man for fremtiden kun skulle afholde et årligt afdelingsmøde i stedet for de nuværende 2. Argumentationen for forslaget var, at fremmødet til møderne i forvejen var for dårligt, og at der i langt de fleste af Brabrand Boligforenings afdelinger kun er et årligt ordinært afdelingsmøde.
Forslaget mødte hård kritik fra de fremmødte, som mente, at det ville være en indskrænkning af beboerdemokratiet, hvis man kun havde et møde om året. Ved afstemningen om forslaget faldt forslaget stort, og afdelingsbestyrelsen måtte således konkludere, at selv om det ikke er mange, der møder op til afdelingsmøderne, så var stemningen ikke for at holde færre afdelingsmøder.

Personvalg

Valget til bestyrelsen resulterede i, at Hasse Vind blev genvalgt, og Ilham Mohamed, Holger Ross Lauritsen og Henriette Torbensen blev nyvalgte i Afdelingsbestyrelsen. Som 1. Suppleant blev Henning Thomsen valgt, og til 2. Suppleant valgte afdelingsmødet Solveig Pedersen. Som afdelingens repræsentant til Skræppebladets redaktion blev Troels Bo Knudsen valgt, uden modkandidat.
Den nye bestyrelse takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres gode indsats i arbejdet de forgangne år. Mødet blev afsluttet med at Hasse Vind takkede dirigenten, Bo Sigismund, for god mødeledelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-05 Juni
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data